Andakt for dagen

Matthew 26:41

Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjøttet er skrøpelig.» (eBibelen – Guds Ord)

Våk og be sier Jesus her, for at vi ikke skal komme i fristelse. Ved å holde oss nær Han, ved å be på vår frelse og våke over våre steg, så kan vi komme tettere innpå Jesus. For det er når vi ber, at vi husker på vår Gud i hverdagen, og det er gjennom bønn Han kan styrke oss, gi oss svar, gi oss av sin kjærlighet.Våk, jeg ser på det ordet som at vi skal følge med på hva vi gjør i vår hverdag, ikke bare når vi er på møte, men også når vi er hjemme, på jobb, eller ute med venner, våk over kristenlivet ditt, beskyt deg fra verdens snarer, be om Guds beskyttelse, og Han vil være der for deg. For ånden er villig, men kjøttet er skrøpelig, Jesus sikter til her at vi er av kjøtt og blod og at vi er svake i oss selv (vår sjel og vårt legeme). Ofte kan jeg merke det på eget liv at jeg er villig i ånden til å få noe til (en oppgave Gud har gitt meg, eller noe jeg blir minnet på av Han), men så kommer kjøttet til, og jeg begynner fort å tenke, orker jeg dette, VIL jeg dette, eller HVORDAN skal jeg gjøre dette? Og merker jeg blir motløs i min kropp, og ender opp med å IKKE gjøre noe. Men, så er det her Jesus har sagt at Han vil være med oss, Han vil gjøre våre legemer kjøtt og blod til et hellig kar for Han, ved å våke og be kan vi bli fylt av Hans nåde, Hans kjærlighet, Hans frelse.

Så vil da vår kropp og lemmer bli et instrument for Hans nåde, så vi kan bli hellige i Han som har kalt oss til samvær med Han.

Romans 6:19
19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. (Bokmal)

Romans 3:24
24 Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Bokmal)

1 Corinthians 1:1-3
_ Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes 2 hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn – han som er deres og vår Herre: 3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus (Bokmal)_

Hilser dere med dette verset fra Paulus til slutt, les fra dere som er helliget osv.


You'll only receive email when they publish something new.

More from Leif Henning Oliversen