Routes

I previously wrote about how to find playgrounds on OpenStreetMap with a tool called Overpass Turbo. Using Open Street Maps is starting to catch up with me. It still has quite a while to go, to replace Apple Maps for in-car use and Google Maps for bike route planning, but for custom routes it shows itself.
Another nice tool I have come across in my "mapping adventure" is uMap. uMap allows one to, create information layers on top of a OpenStreetMap-background map. Such information layers can be points, lines or polygons.

uMap seems to offer a lot of customization possibilities, and I am not even remotely done with exploring it, so I may update this post, as I get smarter on it :)

Hytten

This post is in Danish, as the content is mostly relevant for Danes

Et af mine første computer-minder, var da jeg, som knæhøj knejt, spillede et tekst-baseret computerspil på dansk sammen med min far. Spillet hed Hytten, og var - har jeg fundet ud af efter en omgang googling - en dansk oversættelse, af et svensk spil, der hed Stugan originalt eller The Cottage på engelsk.

Handlingen var simpel: Man skulle udforske en hytte og området omkring den, og for at være helt ærlig, så kan jeg ikke engang huske hvorfor man skulle gøre det (måske var der ikke et formål, ud over blot nysgerrigheden ved at udforske?).

Spillet er et tekstbaseret spil, hvor man styrer sin figur rundt med simple kommandoer som 'N' for at gå mod nord, 'V' for at gå mod vest, og laver simple interaktioner som 'TAG HAMMER', for at samle en hammer op (hvis der er en, der hvor figuren er). Egentligt er det måske mere sammenligneligt med en interaktiv novelle, end et egentligt spil som vi kender det i 2022.

Jeg husker - her 30+ år senere - åbningen som:

Du står på en bro på Bornholm, med solen bagende på din ryg. Et sted i det fjerne slår en klokke 12.

Det er nok ikke helt rigtigt husket, men den svenske udgave, indikerer at det nok ikke er helt skævt heller (den kan i øvrigt spilles i webbrowseren her (om end jeg aldrig fandt ud af, hvordan jeg kunne skrive ä, hvilket gjorde at jeg ikke kunne gøre en del ting)).

Stugan udkom oprindeligt til PC i 1986, og blev på et eller andet tidspunkt oversat til dansk. Det var et firma, der hed Scandinavian PC Systems (i dag ser det ud til at Visma har overtaget firmaet?), der udgav den svenske udgave - og måske også den danske. Jeg har dog ikke kunnet finde noget konkret omkring dette.
Jeg har ikke kunnet finde noget om, hvem der rent faktisk oversatte det til dansk, og præcist hvornår det blev udgivet på dansk, men vi har nok spillet det i 1989 eller 1990.

Jeg husker spillet som havende en lidt surrealistisk stemning - lidt Stephen King måske -, og tekstformatet gav god mulighed, for selv at sætte billeder på. Jeg husker også en bedemand, der huserede omkring hytten.

Desværre er det ikke lykkedes mig at finde nogle konkrete informationer om den danske oversættelse, om end både den engelske Wikipedia-artikel og denne svenske side om spillets historie nævner en dansk oversættelse.
Mine forsøg på at google mig frem til mere informationer, har for det meste blot resulteret i tilbud på ferieboliger på Bornholm... 🤷

Et par yderligere links om spillet (som heller ikke har bragt mig nærmere på den danske udgave):

Finding playgrounds

Living in Copenhagen with kids, we are often visiting playgrounds. In almost any weather. Which is nice. It's kind of a local thing. It's rare to come across an empty playground. And on sunny days, they are the true waterholes of the city for many parents :o)

The commune of Copenhagen even have a map, of all their playgrounds. However this does not include playgrounds not operated by the commune. Fortunately Open Street Map have a lot of playgrounds mapped. Regardless of who operates them. But searching specifically for playgrounds, isn't that straightforward. But again somebody has provided us with a bit of fortune: Overpass Turbo.

It took a few tries (I'll spare you of those) to get it right, but the following query works. It will give you all playgrounds within the shown area on the right of the Overpass-window:

(
  // query part for: “playground”
  node["leisure"="playground"]({{bbox}});
  way["leisure"="playground"]({{bbox}});
  relation["leisure"="playground"]({{bbox}});
);
// print results
out center;
>;
out skel qt;

{{style:
node, way, relation, area
{ color:red; fill-color:none; opacity:0.5; width:6; }
}}

Style can be customized using something called MapCSS. If you know regular CSS, it's fairly straightforward. Otherwise you can just leave it be.
Overpass also have a fairly nice-looking API. I haven't done anything with that, but it deserved an honourable mentioning :).

Thoughts on listed

So the listed.to-blog writing through Standard Notes actually works really well. But since Standard Notes is also a very privacy-oriented and secure note-platform, I couldn’t help but wondering if it is entirely clever to use the same application and method, to write secure, private stuff and to publish stuff for everybody to read.
It’s fairly easy to do (I’ve only do it from iPad) and the process is fairly straight forward. But I would like some form of check-mechanism, before publishing a note; i.e. the publish function allowing me to confirm which post is published, or some custom warning (I tag all my (potential and published) blog-posts with the tag ‘blog’, so it would be nice to get a warning if I tried to publish a post, without that tag).

Using nmap to find sshd

I find myself needing to do this now and then. And always forgetting how to do it, so here it is:

$ nmap -p 22 --script=banner 192.168.1.0/24

Yes. It is that simple :)

Hello (2)

hello world

Here I am. Trying out listed.to again. Following March roadmap update from Standard Notes I will soon be able to publish from mobile devices, making this a far more relevant blogging platform for me. So right now I'm getting some fresh dirt under the nails.

I've been an user of Standard Notes for about 2½ years as of this writing. Paid user most of that time as well. Basically Standard Notes, has become my goto-place for quick and dirty notes or notes requiring a higher level of privacy.

I use it in conjunction with OneNote, where Standard Notes is my little notebook, which I carry on me all the time. OneNote is my bigger, binder-sized, notebook, which is thematically organised.

Standard Notes is where my quick and unfiltered ideas, shopping-lists and other things that I just need to write down in that moment goes. Without due consideration for security, privacy, cleverness or something else, since the service does that for me. Obviously I wouldn't be too happy with loosing a OneNote-binder or having it exposed to the public, but it will be closer to a minor inconvenience than a catastrophe...

So now that Standard Notes allows me to publicise my thoughts easily: Here I am. I may start blogging again. And if I do, I will probably write something more clever next time :o).