Sprachspiel

@sprachspiel

Skriver mest poesi, och en del annan prosa, but also some poetry, and some other prose.

instagram.com/sprachspield @sprachspield Guestbook

Avfärd

Havet är mer än vågor och liv,
bruten is.

Se det stilla havet,
Som ett skal.
Lev långsamt, i alla fall fri.

Jag hoppas kunna tro,
Mer på gråt än på grin,
Och kärlek, och vind,
Och hopp, och liv;
Förädling förd itu, inuti.


You'll only receive email when Sprachspiel publishes a new post

More from Sprachspiel: