Dödens drömmars dag

Idag är en död dag –
glöm din vintervärme –
idag är Dödens drömmars dag.

Idag finns ingen poesi,
ingen originalitet,
inget välvilligt sällskap.
Idag råder inga medel bot på varken klockslag eller tid.
Idag bor gryningen mer än en dagsmarsch bort,
och vinkar säkerligen bortom och bakom höjderna mellan oss –
det är inget jag ser, och inte heller något jag riktigt vet,
men allt som lever i mig lever ju för det.

Idag är en dag utan stillhet, utan verksamhet,
idag är en dag som inte finns men som utgör ett liv.
Idag är en dag av oseende språng och förtäckta öron.
Idag är en svartvit dag utan färg och form.
Idag är en dag av fasa.
Idag är en dag av långa kedjor,
en dag av oväsen, odjur, oemotståndliga oljud,
denna, den här dagen av blygrå svärta.
Idag är en dag utan beslutsamhet, men med vurm –
men med ilska, drömmars starka draghjälp –,
men med vissa rikedomar, med komplexitet,
men med explosivitet,
med kraft, men utan styrka,
men med möjligheter,
för många möjligheter,
men med mening,
men med storhet.

Idag är en dag där det vackraste höjer sig över mig,
skuggar, väger och växer över mig.
Idag är en dag jag fasar,
mindre nu än förr.


You'll only receive email when Sprachspiel publishes a new post

More from Sprachspiel