Den femtonde

Jag slår mig ned, inte utan skäl, men med många fel.
Den femtonde.
Även idag ges gehör för samma misstag, i skrivande stund.
Så fint, fin – skrift, i skrivande stund.
Det finns ingen sådan dag som den femtonde, nu när verklighet blir till, som låter oss återvända, gång på gång efter gång, och framåt finna bättre.

Ett dygn rår inget på en evighet, tros det. Den femtonde finns inte, och så är det nog, men flera dagar, med viktiga nätter, jo, de kan nog putta oss bättre.


You'll only receive email when Sprachspiel publishes a new post

More from Sprachspiel