Målad mot väggen

Det röda biter sig fast i sprickorna, de här mina, de brunsvarta
smutsiga.
Jag växer i rasande takt, utåt, från något.
Allt annat biter sig fast.
Det här kan inte bestå.

En fingerdragning, en gräns.
Jag närmar mig något, och lämnar mig kvar längre fram, långt fram.


You'll only receive email when Sprachspiel publishes a new post

More from Sprachspiel