Ribba

Lärandeprocessen är ofattbart autonom vetskapen:

Jag missförstod vad vi var!

Nu är jag lugnare,
uppspelt,
lösningsorienterad.
Jag ser till dåtiden med tillförsikt,
och till den alltmer oundvikligt troliga massdöden –
allförstörelsen –
med syrerikt blod och spring i benen.


You'll only receive email when Sprachspiel publishes a new post

More from Sprachspiel