Sprachspiel

@sprachspiel

Skriver mest poesi, och en del annan prosa, but also some poetry, and some other prose.

instagram.com/sprachspield @sprachspield Guestbook

Definitivt infinit

Modfällande att idiotin är mer än summan av bråkdelarna. Vi äger INTE kontrollen.

Vi behöva ett yttre.

Men inte så anskaffas grönskor, grönsaker, rovor, jordmån,
bördiga världshav. Inte så.

Stressade utan våra burar styckar vi våra kroppar med gränsdragningar. Vi behöva vårdnadshavares avlönade armar om oss.

Vi har inte kontrollen. Vi vill inte ens mena samma sak.


You'll only receive email when Sprachspiel publishes a new post

More from Sprachspiel: