Verslaving

“Sick verslavend dit”,
Riep de junk naar zijn dealer
En nam nog een snuif.


You'll only receive email when they publish something new.

More from HaikuNL
All posts