Oude boom

Oud en versleten
Scheefgetrokken door de wind
Staat de boom te zijn.


You'll only receive email when they publish something new.

More from HaikuNL
All posts