Stormschade

Vanuit het niets ligt
ze daar, geveld door Dudley,
die geen pardon kent.


You'll only receive email when they publish something new.

More from HaikuNL
All posts