Stormmoe

"Is het al over?",
vroeg de meeuw aan de kluut en
trok nog een jas aan.


You'll only receive email when they publish something new.

More from HaikuNL
All posts