Monday, Mar 6, 2023 at 1:48 PM

برای اتصال به وی پی ان :

الف) در وبسات
apksos.com
کلمات زیر را جستجو کنید:
SSH injector

اولین نتیجه ای که به شما نمایش داده میشود یک برنامه با لوگوی بنفش و زرد رنگ به همین نام است ، آن را دانلود کنید و نصب کرده ولی اجرا نکنید .

لینک زیر را باز کنید و فایل داخل آن را دانلود کنید.

https://easyupload.io/j9e9y2

سپس برنامه را اجرا کنید ، در صفحه اصلی برنامه روی علامت مستطیل مانند که در سمت راست علامت چرخ دنده ضربه قرار دارد ضربه بزنید و گزینه اول یعنی
import config
را انتخاب کنید و از حافظه تلفن خود فایلی که تازه دانلود کردید
( بنام
MrTorabi )
را انتخاب کنید. سپس دکمه استارت را بزنید.


You'll only receive email when they publish something new.

More from انسانیت
All posts