Quotes from Einstein v2

"Phải, anh gọi như thế hẳn không sai. Hãy thử vươn tới những bí ẩn của tự nhiên bằng những gì hạn hẹp mà chúng ta đang có, rồi anh sẽ thấy rằng phía sau những luật lệ và liên kết dễ nhận thấy kia tồn tại một thứ gì thật tinh tế, không hình thù và chẳng lời nào giải thích được. Sự tôn kính dành cho cái vượt qua bất kỳ thứ gì trong sự thấu đạt của chúng ta chính là tôn giáo của tôi."
(Einstein trả lời một nhà vô thần học khi được hỏi ông có phải là một người theo tôn giáo hay không)


You'll only receive email when they publish something new.

More from minhdamaniac_11
All posts