سربرگ A5 و A4

سربرگ یکی از عناصر مهم یک مجموعه اداری است و شامل نکات و مراحلی است که باید قبل از چاپ در نظر گرفته شود. در واقع سربرگ مورد استفاده در مکاتبات کسب و کار نشان دهنده سازمان شما و می تواند باعث شکستن و یا اعتبار خود را. طراحی مناسب سربرگ, ابعاد, ضخامت و مواد کاغذی که چاپ می شود از جمله موارد مهم قبل از چاپ است. سربرگ چیست سربرگ اداری یکی از مهمترین عناصر برای یک شرکت است. کاغذ سربرگ در واقع نوعی مقاله 4 یا 5 است که برای نوشتن نامه های رسمی و اداری استفاده می شود. سربرگ به شما کمک می کند تا در مکا...
Read post