Skader kunst-aksjonenen saken?
Bakgrunn: The Conversation: Just Stop Oil: do radical protests turn the public away from a cause? Here’s the evidence Aktivistens dilemma Aktivister må velge mellom moderate handlinger som stort sett ignoreres og mer ekstreme handlinger som lykkes med å få oppmerksomhet, men som kan virke skadelige i forhold til målet fordi de har en tendens til å få demonstrantene å fremstå som farlige eller umoralske. Aktivister svarer på dette ved å akseptere at å bli upopulær er prisen de må betale fo...
Read post
Towards a global breakdown
I have realized it now: we're on our way towards global breakdown. Whatever we do from now on will not stop our march towards global breakdown. Whatever; that's a big word. Obviously, things will be done. But not enough – not in any way enough. Even though governments, UN COPs and other bureaucratic bodies and organizations are launching one plan after another with measures against the climate and ecological crises, they all have the same characteristics: the measures are ineffective. Too lit...
Read post