Skader kunst-aksjonenen saken?

Bakgrunn: The Conversation: Just Stop Oil: do radical protests turn the public away from a cause? Here’s the evidence

Aktivistens dilemma

Aktivister må velge mellom

  1. moderate handlinger som stort sett ignoreres og
  2. mer ekstreme handlinger som lykkes med å få oppmerksomhet, men som kan virke skadelige i forhold til målet fordi de har en tendens til å få demonstrantene å fremstå som farlige eller umoralske.

Aktivister svarer på dette ved å akseptere at å bli upopulær er prisen de må betale for oppmerksomheten de trenger for å "få samtalen i gang" og etterhvert oppnå generell støtte for saken.

Innvendinger mot ekstreme aksjoner

Fremmedgjøring av publikum fra saken

Nei, hvis vi skal tro en undersøkelse referert i The Guardian.

To tredjedeler av befolkningen støtter kravene. Selv tett innpå halvparten av toryene støtter saken.

Folk hater de som protesterer og det ødelegger støtten til saken

Dette har blitt undersøkt i flere eksperimenter ved at en gruppe ble utsatt for negativ omtale av tenkte aksjoner relatert til flere forskjellige saker, og andre som ble utsatt for nøytral eller positiv omtale.

De fant at selv om de som protesterte opplevde lavere støtte personlig så hadde det ikke noen målbare effekter på oppslutningen av kravene til de som protesterte.

Oppmerksomheten rettes mot de som protesterer, ikke mot saken.

Selv om dette kan være riktig i mange tilfeller så åpner det opp en arena for å diskutere saken i seg selv.

Ville det skjedd hvis protestene ikke hadde skjedd?

Eksempel: Etter protestene til Insulate Britain ble ordet "insulation" (isolasjon) brukt over dobbelt så ofte i mediene i GB.

Eksempel: Den første store protestbølgen til Extinction Rebellion i 2019 førte til at publisiteten rundt klima- og miljøkrisene økte dramatisk i mediene.

"Den radikale flanken"

Politiske bevegelser som ønsker å få større oppmerksomhet om en sak oppretter ofte en radikal flanke. Dette har skjedd i mange frihetbevegelser rundt hele verden ANC, borgerrettighetsbevegelsen i USA (Black Panthers) er noen eksempler.

I Norge utgjør Stopp Oljeletinga og Extinction Rebellion relatert til klima- og naturkollaps og økt demokrati.

More from pagonea
All posts