Bạch dương xứ

Ở quê nhà tháng 7 mưa ngâu chưa
Những con phố từng nằm phơi dưới nắng
Chắc hôm nay vẫn ngập trong dòng nước
Tôi mỗi chiều vẫn nhớ về quê hương

Ra đi rồi tháng ngày không ngoảnh lại
Vắng người chờ cũng chẳng kẻ đợi mong
Cây kín lối chiều buông không đổ bóng
Giữa rừng cây tôi thấy mình trĩu nặng

Bạch dương xanh lấp ló rặng thông gần
Thân cỏ xinh bọc lấy dáng nghiêng gầy
Nửa hồn tôi ngập tràn hình bóng ấy
Để đêm buồn gửi gắm cả vào thơ


You'll only receive email when they publish something new.

More from Subin
All posts