Erteleme Sendromunun Matematiksel Modellemesi

Uzun zaman sonra bize kendimizi iyi hissetirecek şeyi yapmak yerine, o anda bizi daha iyi hissetirecek şeyi yapmayı tercih etmeye erteleme sendromu deniyor.

Yapmamız gereken şey bizde tedirginlik veya ümitsizlik gibi olumsuz duygular uyandırdığında, bu duygulardan kaçmak için bu işleri erteliyoruz.

Varsayalım B bir anda X ve Y hallerinden sadece birinde olabilecek bir beyin olsun. B'nin bir T süresi boyunca X veya Y hallerinde kalması durumunda sağlayacağı fayda FX(T) ve FY(T) olsun. Ayrıca X ve Y hallerinde kalmanın kişiye sağladığı anlık fayda oranları EX ve EY olsun. Beyin bir T süresi boyunca tamamen X veya tamamen Y durumunda kalırsa, total fayda TEX+FX(T) ve TEY+FY(T) olsun.

G(T) = TEX+FX(T) - (TEY+FY(T))
olarak tanımlayalım. G(T) pozitifse beyin X işini, negatifse Y işini tercih edecektir. G(T)=0 durumu çatallanmanın olacağı durumdur.

EX < EY olsun. Her T için FY(T) = 0 olsun, yani Y işi hiç bir fayda sağlamasın. 0<T<Tc ise FX(T) = 0, ve T>Tc ise FX(T) = M olsun. Yani X işi Tc anına kadar bir fayda sağlamasın, T_c anından sonra ise sabit M faydası sağlasın.

O halde T<Tc için G(T) < 0 ve G(TC) = Tc(EX-EY) + M olur. Çatallanma noktası olan G(T) = 0 için gerekli koşul EY-EX = M/Tc olmasıdır.