Andakt, Å bli elsket av Han, og å elske Han

(En kort andakt) :D

Romans 8:15
(Bokmål) 15 Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!»

Tenk at vi kan rope Abba Far til Gud, det er så personlig det kan bli, Han er vår Far, den som alltid vil elske oss, være med oss, bry seg om oss.

Det er det peronlige forhold til Han som er det mest intime, nære samvær.

Jeg kan legge meg i Hans armer, jeg kan ligge tett intil Hans bryst, kunne kjenne på den kjærlighet Han har til meg.

Elsk Herren din Gud for alt Han har gitt deg... Vi skylder å elske Han.

Deuteronomy 6:5
(eBibelen – Guds Ord) 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt.

Vi/jeg har så MYE å takke Gud for, Han griper alltid inn når vi trenger det, når vi søker Hans ansikt.

Psalms 105:4
(eBibelen – Guds Ord) 4 Søk Herren og Hans styrke! Søk alltid Hans ansikt!

Isaiah 55:6
(eBibelen – Guds Ord) 6 Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær!

Vær da frimodig, for Herren er med deg!


You'll only receive email when Leif Henning Oliversen publishes a new post

More from Leif Henning Oliversen