A happy clown.
236 words

Idea collection from 7/7/20 for NGẪM

"Go for it" - Investor Z manga
"Lòng mở với lòng, chén rượu tương giao" - truyện Hiệp Khách Giang Hồ
"Underground, lịch sử và khách party, người đọc sách, tâm linh cho quán Ngẫm hub là focus"
100 bước đi cho quán Ngẫm

 1. Làm lại list pha chế
 2. Nhờ giúp đỡ từ các Cố vấn (mentor): giải pháp (Hưng, Quyên), Tarot (Hân, Raven), pha chế (Gia An, P. An), decor (Quyên, Hà), cộng đồng (Linh, Huy)
 3. Thay đổi sách cũ thành sách mới theo gu của mình
 4. Nói rõ ý dịnh đằng sau việc quản lý quán với anh chủ (đề phòng bất trắc cho tương lai)
 5. Ngồi đồng bạc vàng thường xuyên ở quán
 6. Tìm thêm 1-2 chiến hữu để cùng làm chung (King/ Knight of Wands, The Sun)
 7. Public hoạt động cho Tree of Light
 8. Bắt đầu hỗ trợ cho Giun đất dưới tư cách nhánh riêng
 9. Nhóm thảo luận ý tưởng đến hành động mỗi tuần
 10. Thiên thời, chờ kết quả của 9 hành động và phản hồi, sửa sai

Đang học

Con đường Y-Võ

 1. Học cách quản lý và chủ sự quán cafe
 2. Học cách tổ chức nhóm chia sẻ, hoạt động cho Tree of Light và Giun Đất
 3. Học Kinh Dịch để đoán thời vận và ngẫm
 4. Học Đông Y với thầy Phú
 5. Học Nam Huỳnh Đạo

Listed Thinking