Konfrontacja

Trudno jest skonfrontować się z czymś, czego się boimy.
Aby przestać się czegoś bać, należy się z tym skonfrontować.


You'll only receive email when they publish something new.

More from Aleksander Antoszek
All posts