Wielka scena

181

Jak często w życiu gramy? Jak często chowamy się pod jakąś maską? Dlaczego?


More from In Search For Balance
All posts