Wystarczająco dobry

190

Czy jest taki moment, w którym to, co robimy staje się wystarcająco dobre?

Czy lepiej jest cały czas pracować nad jedną wielką rzeczą, czy "żonglować" kilkoma mniejszymi?

More from In Search For Balance
All posts