Wyszło słońce

232

Tylko nie wszyscy chcą je zobaczyć. Niektórzy cały czas odwracają głowę...


More from In Search For Balance
All posts