Najprościej

245

Jest po prostu zrobić to, o czym myślimy.

Inaczej nigdy się nie dowiemy o tym, czy to był dobry pomysł.


More from In Search For Balance
All posts