Narzędzia do myślenia

252

Jak stworzyć narzędzia, które pomagają nam myśleć?

Niekoniecznie tworzyć, tylko po prostu myśleć.

Przechowywać pomysły, myśli.

Łączyć je ze sobą, konfrontować się z nimi?

More from In Search For Balance
All posts