Od razu do konkretu

257

Bardzo prosto jest ugrzęznąć w jakiś szczegółach, drobnych i nie mających wpływu na całość. Gdy nasze nastawienie od razu opiera się na "przejściu do konkretu", zaczniemy robić rzeczy lepiej i dokładniej.

More from In Search For Balance
All posts