Oziębienie

276

Było ciepło, jest zimno.

Jest zimno, będzie ciepło?

--

Ale ciepło już jest.

More from In Search For Balance
All posts