Nowy początek

Co musi się stać, aby człowiek się złamał i nastąpiła zmiana? Czy w ogóle musi się złamać? Czy to zawsze musi być nagłe, drastyczne?

More from In Search For Balance
All posts