Dzielenie się

Dzielenie się wiedzą jest fundamentalnie ważnym i dobrym uczynkiem. Niestety, nasz system edukacji raczej nie skłania uczniów do tego. To, co wspieramy, to niezdrowa konkurencja i ciągłe porównywanie dla samego porównywania a nie rozwoju. Większość zadań jest stworzona do pracy indywidualnej, przy okazji zniechęcając do dzielenia się nią. Zamiast dyskusji, burz mózgów i prezentacji, mamy pojedyncze odpytywanki, pojedyncze testy i pojedyncze oceny. W ten sposób nigdy nie zbudujemy mądrego i wspierającego się społeczeństwa.

More from In Search For Balance
All posts