Następny krok

Najważniejszą myślą przy planowaniu pracy, projektów jest zrozumienie pojęcia, że wszystko trzeba robić krok po kroku. Nie da się przeskoczyć, zawsze trzeba znaleźć i zdefiniować następny krok.

More from In Search For Balance
All posts