Konstrukcje

Myśl #66

Ciągle coś konstruujemy w życiu. Czasami są to wieże (samo-wzrost), mosty (relacje), domy (tożsamość) czy drogi (emocje).

O tych analogiach jeszcze kiedyś napiszę.

Tylko, czy kiedykolwiek mamy jakiś plan?

Zazwyczaj budujemy nasze konstrukcje na ślepo, tworząc plan na bieżąco.

O ile solidniejsze, słuszniejsze, lepsze mogłyby być nasze konstrukcje, gdybyśmy mieli jakiś plan?

More from In Search For Balance
All posts