Cel

Myśl 84

Zawsze, jak zabieram się za pisanie tego bloga, loguję się do mojej aplikacji notatek i sprawdzam, czy to, o czym chcę dzisiaj napisać nie pojawiało się już wcześniej w jakiejś formie. I, szczerze mówiąc, trudno mi uwieżyć, że jeszcze nie napisałem o celu.

Dlaczego?

Cel, sam w sobie, oprócz odpowiedzi na pytanie Gdzie płyniesz?, odpowiada na pytanie Dlaczego płyniesz?.

Cel jest naturalnie połączony z powodem, często oba są zlepione z tej samej gliny. 

Na przykład:

Cel: pisać tego bloga codziennie przez 100 dni bez przerwy 

Powód: codzienna refleksja, praca nad syntezą i analizą myśli, konfrontacja z samym sobą

No i nie powiesz, że tak nie jest

More from In Search For Balance
All posts