Wschód

Myśl 114

Tak samo, jak piękny jest wschód słońca, piękna jest zmiana, wzrost, wschód

More from In Search For Balance
All posts