Samopoczucie

174

To, jak się czujesz zależy tylko i wyłącznie od twojej interpretacji świata.

More from In Search For Balance
All posts