Lepszy i gorszy

177

Myślisz sobie: ten to jest lepszy ode mnie...

Czyli uważasz: chcę się zmienić

Idź, działaj, zmieniaj się!

More from In Search For Balance
All posts