📔 Od Kongresu Wiedeńskiego do Pax Britannica

 1. Kongres Wiedeński (1813-14)

  1. Miał za zadanie opracować koncepcję nowego porządku w Europie po okresie wojen napoleońskich
  2. Decydujący głos należał do przedstawicieli czterech mocarstw: Rosji, Prus, Austrii i Anglii.
  3. Dopiero później do grona wpuszczono dyplomatów francuskich i hiszpańskich.
  4. Strony uczestniczące w kongresie kierowały się w toku negocjacji trzema generalnymi zasadami:
   1. Zasada restauracji - wiązała się z przywróceniem władzy dynastiom, które utraciły ją w wyniku działań Napoleona lub na skutek zmian społecznych np. przywrócenie Bourbonów we Francji i Hiszpanii
   2. Opierała się ona na przekonaniu że władza monarchów pochodzi od Boga a nie od ludu
   3. Zasada równowagi sił - zgodnie z nią żadne z mocarstw nie powinno się wzbogacić terytorialnie
  5. święte przymierze utworzono je w Paryżu w celu utrzymania przyjętego na Kongresie porządku w Europie
  6. Okres dominacji Brytyjskiej (Pax Bratanica)
 2. Rewolucje w pierwszej połowie XIX wieku

 3. Wojna krymska i konflikt berliński

 4. Konflikty kolonialne

 5. \

More from diesel
All posts