diesel

🇩🇪 - j. niemiecki 🇵🇱 - j. polski 📔 - his

📓 SQL

TWORZENIE BAZ DANYCH I ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH: Zalety korzystania z komputerowych baz danych: szybkie wyszukiwanie informacji łatwe wykonywanie obliczeń możliwość przechowywania dużej ilości danych na małym obszarze szybkie porządkowanie danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych na jakiś temat zorganizowany w sposób ułatwiający do nich dostęp. System zarządzania bazą danych (SZBD) to program zarządzający danymi w bazie i umożliwiający ich przetwarzanie. System bazy danych to ...
Read post

📔 do dokończenia + formatowanie

Rosja ponosiła pewne sukcesy tylko na początku wojny, później zaczęła ponosić kolejne porażki. Rewolucja lutowa (marzec 1917) Przycyzny: -- Niepowodzenia wojenne Rosji -- Upadek gospodarczy -- Afera Rasputina Przebieg: (od tego zacząć) -- Na początku marca 1917 wybuchły strajki i demonstracje w Piotrogrodzie od 11 marca na strone demonstrantów zaczęły przychodzić oddziały rządowe w dniach 15/16 marca upadł im carat, a władze w państwie przejął rząd tymczasowy W kwietniu 1917 w porozumieniu...
Read post

🇵🇱 Wizje dzieciństwa na podstawie wiersza Bartosza Świetlickiego - "Baczność".

Rodzaj liryki - osoba mówiąca, adresat liryczny Pokolenie do którego odnosi się tytułowy baczność Metafory “Tańczyć wszystkie przedziwne narodowe tańce“ “Będziemy jednym, ogromnym różańcem” Dlaczego wg. podmiotu literackiego to dorosłość, a nie dzieciństwo kojarzy się z chodzeniem czwórkami lub parami. W jakim sensie świat jest supermarketem-katedrą? Wyjaśnij sformułowania w odniesieniu do kultury współczesnej: “Jeśli jesteś, przyślij maila” “Jeśli istniejesz, to prześlij SMS’a” Zinterp...
Read post

🇵🇱 Jakie aktualne problemy przedstawiają Wyspiański w “Weselu” i Mrożek w “Tangu”. (zadanie)

Tango - akcja toczy się w zagraconym mieszaniu Stomila, scena rozgrywa się po zabiciu Artura przez Edka, Edek podporzątkowuje sobie rodzinę Stomila, Edek i Eugeniusz tańczą Tango, Eugeniusz w uroczystym stroju, Edek ubrany w Zdartą z Artura marynarkę Wygląd tańczących i groteskowa sytuacja Wnioski: Wesele to utwór oceniający społeczeństwo Polskie na przełomie XIX i XX wieku Tango w realiach 2. połowy XX wieku pokazuje świat po rewolucji obyczajowej, społeczeństwo w którym zanikają normy mora...
Read post

📔 Przemiany w wojskowości w XIX wieku

Armie narodowe Wynalazki i nowa br Wojna secesyjna Zjednoczenie Włoch i powstanie Czerwonego Krzyża Zjednoczenie Włoch Pierwsze hasła zjednoczeniowe pojawiły się w okresie wiosny ludów Rola królestwa Piemontu (Sardynii) w zjednoczeniu Włoch. Osobami, które odgrywały ogromną role w rozwoju gospodarczym Piemontu, Sardynii i Zjednoczeniu Włoch byli król Wiktor Emanuel II i premier Kamil Caboura Sojusz piemoncko-francuski i wojna z Austrią (1859) Działania zjenoczeniowe w latach (1859-61)...
Read post

📔 "Czarna i biała legenda" Napoleona (s. 111)

Stosunek Napoleona do podbitej ludności Polityka francuska wobec Hiszpanii Księstwo warszawskie ...
Read post

📔 Rewolucja francuska

Rewolucja Francuzka i jej wpływ na rewolucje francuska Początki kariery Napoleona Bonapartego 2.1 Walki we Włoszech i Egipcie 2.2 Zamach stanu W 1[] Napoleon dokonał zamachu stanu (Władze przejął 3osobowy konsulat) Reformy Napoleona W grudniu 1804 Napoleon koronował się na cesarza francuzów Podboje Francji w latach 1805-09 - omówiliśmy Trafalgar a) 1814 - skapitulował Paryż (marzec) Napoleon abdykował (kwiecień) Pierwszy pokój Paryski 1814 Francja miała mieć tereny takie jakie miała w 1...
Read post

📔 I wojna światowa

Przyczyny wybuchu II wojny światowej Konflikty pomiędzy mocarstwami np. Francusko-niemiecki o utracone w 1871 roku na rzecz Niemiec Alzację i Lotaryngię Powstanie dwóch bloków: Trójprzymierze - Niemcy Austro-Węgry i Włochy Trójporozumienie - Francja, Rosja i Wielka Brytania Zabójstwo w Sarajewie i ultimatum Austrii wobec Serbii - 28 czerwca 1914 w Sarajewie Serbski nacjonalista zamordował następcę tronu Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda wraz z małżonką. Stosunek sił przed i w czasie I w...
Read post

🇩🇪 Słówka - Ein treuer Freynd ist Goldes wert

Język niemiecki Język polski treu wierny wert sein być wartym die Fruendschaft przyjaźń dicke Freunde bliska przyjaźń gross werden dorastać im Stick lassen zostawić kogoś na lodzie gut auskommen mieć dobre kontakty sick streiten mit kłócić się z unzentrennlich sein być nierozłącznym sick verlassen auf polegać na kimś vertrauen zaufać Vertrauen haben zu en mieć zaufanie do kogoś die Wahreit sagen prawdziwe słowa(?) zuhoren wysłuchiwać kogoś u**ber alles reden mówi...
Read post

📔 Od Kongresu Wiedeńskiego do Pax Britannica

Kongres Wiedeński (1813-14) Miał za zadanie opracować koncepcję nowego porządku w Europie po okresie wojen napoleońskich Decydujący głos należał do przedstawicieli czterech mocarstw: Rosji, Prus, Austrii i Anglii. Dopiero później do grona wpuszczono dyplomatów francuskich i hiszpańskich. Strony uczestniczące w kongresie kierowały się w toku negocjacji trzema generalnymi zasadami: Zasada restauracji - wiązała się z przywróceniem władzy dynastiom, które utraciły ją w wyniku działań Napoleona ...
Read post

🇵🇱 Dżuma jako parabola. Motyw miasta w literaturze "Dżuma"

Postawa Bernarda Rieux - podsumowanie Jest świadomy istnienia zła na świecie, buntuje się przeciwko jemu i robi wszystko aby mu zapobiec w jego przypadku walka ze złem jest zmaganie się ze światem, nigdy z drugim człowiekiem. Zdaje sobie sprawę, że zło jest wieczne i nie da się go usunąć z tego świata. Od początku stawia czoła zagrożeniu, Dżuma z pewnością go przeraża, ale pamięta o tym że jest lekarzem. Nie godzi się z ludzkim cierpieniem i […] w szranki. Codziennie bada chorych, bada ich cho...
Read post

🇵🇱 Człowiek wobec absurdu - "Dżuma" Alberta Camus

Dżuma jest absurdalna; nie wiadomo skąd się pojawia, uśmierca przypadkowe osoby, łatwo ją rozpoznać, trudno się przed nią bronić. Nasila się w nieoczekiwanych momentach, odchodzi z niewyjaśnionych przyczyn, w każdej chwili może powrócić, stanowi ciągłe zagrożenie Dżuma to zło, które tkwi w każdym człowieku. Każdy jest zdolny do czynienia zła i zarażania złem innych, trzeba bardzo uważać, aby nie przyczynić się do rozprzestrzeniania zła na świecie Postawa doktora Rieux wobec dżumy podaj pod...
Read post