🇵🇱 Wizje dzieciństwa na podstawie wiersza Bartosza Świetlickiego - "Baczność".

 1. Rodzaj liryki - osoba mówiąca, adresat liryczny
 2. Pokolenie do którego odnosi się tytułowy baczność
 3. Metafory

  1. “Tańczyć wszystkie przedziwne narodowe tańce“
  2. “Będziemy jednym, ogromnym różańcem”
 4. Dlaczego wg. podmiotu literackiego to dorosłość, a nie dzieciństwo kojarzy się z chodzeniem czwórkami lub parami.

 5. W jakim sensie świat jest supermarketem-katedrą?

 6. Wyjaśnij sformułowania w odniesieniu do kultury współczesnej:

  1. “Jeśli jesteś, przyślij maila”
  2. “Jeśli istniejesz, to prześlij SMS’a”
 7. Zinterpretuj tytułowe “Baczność” oraz ostatnie słowa wiersza jako podsumowanie.

More from diesel
All posts