📔 Przemiany w wojskowości w XIX wieku

 1. Armie narodowe

  1. Wynalazki i nowa br
 2. Wojna secesyjna

  1. Zjednoczenie Włoch i powstanie Czerwonego Krzyża

   1. Zjednoczenie Włoch
    1. Pierwsze hasła zjednoczeniowe pojawiły się w okresie wiosny ludów
    2. Rola królestwa Piemontu (Sardynii) w zjednoczeniu Włoch. Osobami, które odgrywały ogromną role w rozwoju gospodarczym Piemontu, Sardynii i Zjednoczeniu Włoch byli król Wiktor Emanuel II i premier Kamil Caboura
    3. Sojusz piemoncko-francuski i wojna z Austrią (1859)
    4. Działania zjenoczeniowe w latach (1859-61)
    5. Przyłączenie Wenecji (1866)
    6. Przyłączenie Rzymu
   2. Powstanie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
 3. Zjednoczenie Niemiec <-

  1. Pierwsze hasła zjednoczeniowe pojawiły się w okresie wiosny ludów
  2. Rola Prus w zjednoczeniu Niemiec
   1. Rola króla Pruskiego i kanclerza Otto Van Bismarka w modernizacji Prus i zjednoczeniu niemiec
  3. Wojna z Danią (1864)
  4. Wojna z Austrią 1866
  5. Wojna z Francją 1870-71
   1. Francja utraciła Alzację i część Lotaryngii
   2. W styczniu 1881 w Wersalu ogłoszone zostało powstanie cesarstwa, którego pierwszym cesarzem był Wilhelm I, a kanclerzem Otto Von B-smark

More from diesel
All posts