“Kỹ năng làm giàu, self-help”

Đi tìm chân lý trong đời
Để rồi tin phải những lời dối gian
Lòng thường nhẹ dạ, bất an
Thấy người ta “giỏi” nên càng dễ tin
Thật ra họ chỉ gạt mình
Bằng dăm lý thuyết linh tinh tầm xàm
Cũng vì họ biết mình tham
Thích nghe chém gió hơn làm-tự-tay.


You'll only receive email when they publish something new.

More from Hồ Nhất Duy
All posts