Flytt iskanten sørover!

Kjære folkelobbyister,

nå står slaget om hvor i Barentshavet det skal åpnes for olje- og gassvirksomhet. Etter hvert som klimaendringene gjør at havisen trekkes nordover, ønsker oljeselskapene å lete etter olje og gass i de isfrie områdene. Dette er svært sårbar natur, der et eventuelt utslipp vil få katastrofale følger for fisk og sjøfugl.

Arbeiderpartiet vurderer nå om de skal støtte miljøpartiene på Stortinget og sikre et flertall for kravet om å flytte den såkalte iskanten sørover. Det betyr at området som åpnes for olje- og gassvirksomhet begrenses sammenlignet med om iskanten settes lengre nord.

Jonas Gahr Støre sier helt korrekt til Klassekampen at «vi må ta større varsomhetshensyn i disse områdene», men han sier også at Arbeiderpartiet ennå ikke har konkludert i spørsmålet om iskanten. Det er sterke krefter internt i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen som kjemper mot å begrense oljeselskapenes leteområder, noe leder i Fellesforbundet, og medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre, Jørn Eggum bekrefter i Klassekampen 30. januar.

Folkelobbyen må hjelpe Arbeiderpartiet å ta det rette valget for fremtidens naturmangfold og klima!

Bli med å sende e-post til partileder Jonas Gahr Støre, til nestlederne Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, samt Arbeiderpartiets representanter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Espen Barth Eide, Åsmund Aukrust, Ruth Grung, Else-May Norderhus og Runar Sjåstad.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jonas Gahr Støre (Ap), partileder:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: jonas-gahr.store@stortinget.no

Hadia Tajik (Ap), nestleder:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: hadia.tajik@stortinget.no

Bjørnar Skjæran (Ap), nestleder:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: bjornar.skjaeran@arbeiderpartiet.no

Espen Barth Eide (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: espen.barth.eide@stortinget.no

Åsmund Aukrust (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: asmund.aukrust@stortinget.no

Ruth Grung (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: ruth.grung@stortinget.no

Else-May Norderhus (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: else-may.norderhus@stortinget.no

Runar Sjåstad (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: runar.sjastad@stortinget.no

God aksjon.
Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Kjære Jonas,

Jeg skriver til deg for å be deg bidra til at Arbeiderpartiet går inn for å følge de faglige rådene i spørsmålet om iskanten i Barentshavet. Det innebærer å flytte iskanten sørover, til der hvor miljømyndighetene anbefaler at den bør ligge.

Som en klok Ap-politiker sa til Klassekampen 29. januar:
– Området rundt iskanten har et helt unikt og ekstremt viktig biologisk mangfold, og det er et politisk ansvar å ta vare på dette.

Vi må la to tredjedeler av verdens kjente oljeressurser bli liggende om vi skal ha sjanse til å nå målene i Parisavtalen. Da sier det seg selv at vi ikke kan åpne for oljeleting i de mest utsatte områdene, der en eventuell ulykke vil kunne gjøre ubotelig skade på naturen.

Flytt iskanten sørover! Vi er mange som støtter dere.

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts