F

Folkelobbyen

Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk. Vi bringer lobbykraft til folket! Bli med på folkelobbyen.no

Stopp grønnvaskingen, Equinor!

Stopp grønnvaskingen, Equinor!

Hvis omstillingen til et «bredt energiselskap» skal være troverdig, må Equinor legge om kursen. De kan begynne med å være ærlige om hva de gjør – og ikke gjør – for å stoppe klimakrisen. Bli med oss i kravet om at Equinor signerer Grønnvaskingsplakaten nå!

Den 11. mai har Equinor generalforsamling. Det er en god anledning for oss som norske borgere og dermed medeiere i Equinor til å kreve at selskapet slutter med grønnvasking av sin virksomhet, og for alvor begynner å legge om kursen.

For å gi noen eksempler fra The Greenwashing Files:

Pkt. 1 og 2 i plakaten: «Vær ærlig og etterrettelig» & «Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.»

Da Statoil skiftet navn til Equinor skapte selskapet et inntrykk av at de skulle gå fra olje og gass til å bli et «bredt energiselskap». Den rene og vakre vestlandsnaturen i reklamene ga inntrykk av et selskap som hadde grønne kjerneverdier og som oppriktig ønsket å bidra til et tryggere klima. Når vi i dag ser Equinors egne prognoser virker dette mer som et PR-stunt, enn som en omlegging som monner:

Pkt. 3: Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.

Equinors uttalte ambisjoner overfor aksjonærene står ikke i forhold til selskapets uttalte forpliktelser til Parisavtalen. Om fem år sikter Equinor mot bare 4% andel fornybart. Samtidig skryter de av store utvidelser av sin internasjonale olje- og gassvirksomhet på 300%. I tillegg rapporterer de (som om det var en god nyhet) at produksjonsnivået på norsk sokkel kan nå nye historiske høyder i 2025. De totale utslippene for virksomheten synes også å være økende.

Pkt. 4: Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker. 

Equinor mener de skal kompensere for disse ambisjonene ved å kjøpe kvoter og etterhvert fange karbon. Denne strategien blir kritisert for å basere seg på svært optimistiske prognoser for fremtidig kapasitet i karbonfangst. Dette vitner om en risikovilje på naturens vegne som ikke er i tråd med grønne verdier, og som tåkelegger det skadelige klimaavtrykket selskapets produksjonsaktivitet og varer bidrar til.

Equinor bør som et minstemål signere Grønnvaskingsplakaten, så folk får et riktig bilde av hva oljeselskapet vårt driver med. I tillegg har aksjonærene i Equinor mulighet til å stemme gjennom flere vedtak som kan ta selskapet i en reelt grønn retning under generalforsamlingen 11. mai. Bli derfor også med og oppfordre hovedaksjonæren – Olje- og energidepartementet, med 67% av aksjene – til å ta det rette valget!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende av gårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Tina Bru (H), Olje- og energiminister
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: postmottak@oed.dep.no

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ved
Sissel Rinde, påtroppende informasjonsdirektør i Equinor
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: sisr@equinor.com

God aksjon!

Folkelobbyen

– Lobbykraft til folket

PS.
Slik ser e-posten til Tina Bru ut:

Kjære Tina Bru,

Jeg forventer at Olje- og energidepartementet som hovedaksjonær i Equinor leder an i en grønn omstilling og legger konkrete planer for å gjøre Equinor til et «bredt energiselskap».

Som hovedaksjonær bør dere derfor kreve at Equinor signerer Grønnvaskingsplakaten og stopper den pågående grønnvaskingen.

Viktige steg for å stoppe denne grønnvaskingen ligger klar for avstemming på generalforsamlingen 10. mai. Jeg oppfordrer derfor Olje- og energidepartementet som hovedaksjonær til å støtte disse konstruktive forslagene:

 1. Forslag fra aksjonær om å sette kort-, mellomlang- og langsiktige mål for klimagassutslippene fra selskapets virksomhet og bruk av energiprodukter (scope 1,2 og 3)

 2. Forslag fra aksjonær om å rapportere nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko.

 3. Forslag fra aksjonær om å stanse all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser.

 4. Forslag fra aksjonær om at det legges frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig energiproduksjon.

Vennlig hilsen,

Og slik ser e-posten til Anders Opedal og Sissel Rinde ut:

Kjære Anders Opedal og Sissel Rinde,

Det er bra at Equinor har inkludert antihvitvasking i sine etiske retningslinjer, men hva med grønnvasking?

Client Earth viser i sine Greenwashing Files hvordan dere i Equinor snakker pent om energiomstilling og bærekraft samtidig som dere investerer massivt i olje og gass, og forsvinnende lite i fornybar energi.

Hvis Equinor virkelig vil bli et «bredt energiselskap» som tar sitt klimaansvar på alvor, bør dere slutte med med grønnvasking av virksomheten, og heller gjøre alvor av å legge om kursen.

Dere kan begynne med å signere Grønnvaskingsplakaten.

For å nevne det viktigste:

Pkt. 4: Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.

I Equinor vil dere kompensere for deres fossil-ambisjoner ved å kjøpe kvoter og etterhvert fange karbon. Denne strategien baserer seg på alt for optimistiske prognoser for fremtidig kapasitet i karbonfangst. Dette vitner om en risikovilje på naturens vegne som ikke er i tråd med grønne verdier, og som tåkelegger det skadelige klimaavtrykket selskapets produksjonsaktivitet og varer bidrar til.

Som norsk borger og dermed medeier av Equinor krever jeg at selskapet signerer Grønnvaskingsplakaten og stopper den pågående grønnvaskingen nå.

Vennlig hilsen,

Gjør Norge til en grønn kjempe!

Ny, uavhengig rapport viser vei til det grønne skiftet – nå må politikerne på banen!

I rapporten «The Green Giant: A New Industrial Strategy for Norway» kommer toppøkonomen Mariana Mazzucato med en rekke anbefalinger til hvordan Norge med noen enkle grep kan bli en motor i det grønne skiftet.

Blant anbefalingene i rapporten er:

 • opprett en grønn investeringsbank med midler fra Oljefondet
 • ta Equinor av børs for å bruke selskapet som verktøy for det grønne skiftet
 • opprett et statlig fornybarselskap

Hvis vi skal klare å redde jorden fra en katastrofal oppvarming må vi – den norske stat – gjøre alt vi kan med de midlene vi har tilgjengelig. Og som denne rapporten viser er det mye vi kan gjøre! Vi trenger handling på en rekke fronter, og det er viktig at vi kommer raskt i gang.

Bli med og oppfordre politikerne fra hvert parti i næringskomiteen til å fremme forslag i Stortinget basert på anbefalingene i rapporten!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Geir Pollestad (Sp), leder for komiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: geir.pollestad@stortinget.no

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Torgeir-Knag.Fylkesnes@stortinget.no

Terje Aasland (A)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: terje.aasland@stortinget.no

Sivert Bjørnstad (FrP)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Sivert-Haugen.Bjornstad@stortinget.no

Margunn Ebbesen (H)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: margunn.ebbesen@stortinget.no

Steinar Reiten (KrF)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Steinar.Reiten@stortinget.no

André N. Skjelstad (V)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Andre-N.Skjelstad@stortinget.no

God aksjon!

Folkelobbyen

– Lobbykraft til folket

PS. Slik ser e-posten ut:

Kjære POLITIKER,

I rapporten «The Green Giant: A New Industrial Strategy for Norway» kommer toppøkonomen Mariana Mazzucato med en rekke anbefalinger til hvordan Norge med noen enkle grep kan bli en motor i det grønne skiftet.

De kommende årene er avgjørende i kampen for å stanse klimaendringene, og samtidig er Norge helt avhengig av å vri all kompetansen og kapitalen som nå er investert i olje og gass over på fornybar energi og grønn industri.

Jeg vil derfor på det sterkeste oppfordre deg og resten av næringskomiteen til å fremme forslag i Stortinget basert på anbefalingene i rapporten.

Vennlig hilsen,

Krev nytt regelverk for utregning av klimakostnader!

Vi trenger et nytt regelverk for å regne ut klimakostnaden ved store byggeprosjekter

Regjeringen, Statens Vegvesen og lobbyorganisasjonen Hordfast AS har solgt inn motorveiprosjektet «Fergefri E39» som et klimatiltak. Beviset har vært klimaregnestykker utformet av Vegvesenet i tråd med gjeldende regelverk.

Nå har Vegvesenet måtte regne på nytt, og dermed gikk prosjektet fra klimatiltak til utslippskatastrofe.

Denne saken viser makten i regnestykkene, og dermed hvor viktig det er at de gjøres riktig.

Bli med og krev et nytt regelverk for utregningen av klima- og miljøpåvirkningen av store byggeprosjekter!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jonas Gahr Støre (Ap)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Jonas-Gahr.Store@stortinget.no

Trond Helleland (H)

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: Trond.Helleland@stortinget.no

Siv Jensen (Frp)

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: Siv.Jensen@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp) 

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Audun Lysbakken (SV) 

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: Audun.Lysbakken@stortinget.no

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no

Terje Breivik (V)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Terje.Breivik@stortinget.no

Une Bastholm (MDG)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: une-aina.bastholm@stortinget.no

Bjørnar Moxnes (R)

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: bjornar.moxnes@stortinget.no

Ulf Leirstein (uavhengig representant)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: ulf.leirstein@stortinget.no

God aksjon!

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Kjære Jonas Gahr Støre,

 1. oktober ga samferdselsminister Knut Arild Hareide beskjed til Statens vegvesen og Nye veier om at de måtte regne ut klima- og miljøpåvirkningen av Fergefri E39 på nytt.

Resultatet, som ble lagt frem 1. desember, er slående: med realistiske antagelser om el-ferger forsvinner hele den forventede klimaeffekten og erstattes med enorme utslipp i byggefasen samt betydelig økte utslipp de neste 30 årene.

Noen av de største utslippene i byggefasen kommer fra nedbygging av myr, et utslipp det til nå ikke har vært krav om at skal regnes med.

Her trengs det åpenbart et nytt regelverk for utregning av klimapåvirkningen av store byggeprosjekter.

Én ting er de enorme utslippene av CO2 som følge av disse veiprosjektene, en annen og like viktig er tapet de vil medføre av naturmangfold og uerstattelige naturtyper Norge er internasjonalt forpliktet til å ivareta, som regnskogen på Reksteren.

Dette handler også om mer enn E39. Utslipp fra myrer og mark og tap av naturmangfold må tas med i beregningen og gis den vekten det fortjener i alle nye byggeprosjekter, enten det dreier seg om veier, vindkraft eller bolig- og hyttefelt.

Jeg ber deg og ditt parti om å ta til orde for et regelverk som gir oss et riktig bilde av klima- og miljøkostnadene ved nye, store byggeprosjekter.

Vennlig hilsen,

Følg rådene fra Klimaomstillingsutvalget!

Følg rådene fra klimaomstillingsutvalget!

Klimaomstillingsutvalget har levert en rapport som viser hvordan Norge kan bli et nullutslippsamfunn innen 2050. Utvalget kommer med en rekke anbefalinger til blant annet sirkulærøkonomi og hydrogenproduksjon, men det er særlig utvalgets anbefalinger til petroleumspolitikken som haster om politikerne ikke skal binde oss til ulønnsomme oljeinvesteringer i overskuelig fremtid.

Rapporten er bygget på et scenario der vi når målene i Paris-avtalen, og der inntektene fra fossilindustrien derfor går kraftig ned. Ut fra dette foreslår utvalget tre konkrete tiltak for petroleumspolitikken som kan iverksettes i dag for å bidra til at Norge klarer omstillingen til et samfunn som er både miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig:

 • Begrense utdeling av nye lisenser
 • Innføre stresstesting av klimarisiko for plan for utbygging og drift (PUD)
 • Utforme en nøytral petroleumsskatt

Bli med å sende e-post til de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget med oppfordring om at de iverksetter konkrete politiske tiltak i tråd med Klimaomstillingsutvalgets anbefalinger!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jonas Gahr Støre (Ap)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Jonas-Gahr.Store@stortinget.no

Trond Helleland (H)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Trond.Helleland@stortinget.no

Siv Jensen (Frp)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Siv.Jensen@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp) 

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Audun Lysbakken (SV) 

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Audun.Lysbakken@stortinget.no

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no

Terje Breivik (V)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Terje.Breivik@stortinget.no

Une Bastholm (MDG)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: une-aina.bastholm@stortinget.no

Bjørnar Moxnes (R)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: bjornar.moxnes@stortinget.no

Ulf Leirstein (uavhengig representant)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: ulf.leirstein@stortinget.no

God aksjon!

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Kjære Jonas Gahr Støre,

Klimaomstillingsutvalget har nylig lagt fram en rapport som viser hvordan vi kan nå nullutslippsamfunnet uten for høy risiko. Utvalget kommer med en rekke anbefalinger til blant annet sirkulærøkonomi og hydrogenproduksjon, men det er særlig utvalgets anbefalinger til petroleumspolitikken som haster om dere politikere ikke skal binde oss til ulønnsomme oljeinvesteringer i overskuelig fremtid.

Dere må:

 • Begrense utdeling av nye lisenser
 • Innføre stresstesting av klimarisiko for plan for utbygging og drift (PUD)
 • Utforme en nøytral petroleumsskatt

Nå forventer jeg handling!

Ap må gå sammen med de andre partiene på Stortinget om å vedta konkrete tiltak i tråd med anbefalingene i Klimaomstillingsutvalgets rapport.

Vennlig hilsen,

Feriehilsen til politikerne: Det haster med grønn omstilling!

Kjære Folkelobbyister,

Koronakrisen ga klimaet et kortvarig pusterom, med så mye som 17% reduksjon i globale utslipp i april i år. Nå stiger utslippene igjen, og nærmer seg nivået fra før krisen.

Det haster derfor mer enn noensinne å snu utviklingen.

Lederen for Det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, uttaler til The Guardian at verden har seks - 6! - måneder på å redde klimaet. Slike tidsfrister kan alltids diskuteres, men det er udiskutabelt at de valgene politikerne fatter nå avgjør om vi returnerer til «business as usual», eller om vi tar inn på en ny og grønnere vei. Velger politikerne det første, styrer vi mot katastrofale klimaendringer. Velger politikerne det siste, er det ennå håp om å snu utviklingen.

En meningsmåling utført av Opinion i juni viser at halvparten av nordmenn er villige til å gjennomføre like inngripende tiltak for å redde klimaet som under koronakrisen. Folk flest skjønner at klimakrisen er vår tids største krise, og ønsker handling deretter.

Vi er snart 600 medlemmer i Folkelobbyen, som sammen kan sende et kraftfullt signal til de parlamentariske lederne på Stortinget. Vi kan formidle at vi, vanlige privatpersoner, ønsker at de skal ta i bruk langt kraftigere midler enn i dag for å omstille Norge til et bærekraftig samfunn.

Vi skal gi dem politisk ryggdekning til å ta de nødvendige, og noen ganger upopulære, valgene for klimaet!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jonas Gahr Støre (Ap)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Jonas-Gahr.Store@stortinget.no

Trond Helleland (H)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: trond.helleland@stortinget.no

Siv Jensen (Frp)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: siv.jensen@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Audun Lysbakken (SV)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: audun.lysbakken@stortinget.no

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no

Terje Breivik (V)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Terje.Breivik@stortinget.no

Une Bastholm (MDG)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: une-aina.bastholm@stortinget.no

Bjørnar Moxnes (R)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: bjornar.moxnes@stortinget.no

Ulf Leirstein (uavhengig representant)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: ulf.leirstein@stortinget.no

God aksjon! Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Emne: Feriehilsen: det haster med grønn omstilling.

Kjære Jonas Gahr Støre,

Lederen for Det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, uttaler til The Guardian at verden har seks - 6! - måneder på å redde klimaet.

Slike tidsfrister kan alltids diskuteres. Men én ting er udiskutabelt: de valgene dere politikere tar nå avgjør om vi returnerer til «business as usual» etter koronakrisen, eller om vi tar inn på en ny og grønnere vei. Velger dere det første, styrer vi mot katastrofale klimaendringer. Velger dere det siste, er det håp om å snu utviklingen.

En meningsmåling utført av Opinion i juni viser at halvparten av nordmenn er villige til å gjennomføre like inngripende tiltak for å redde klimaet som under koronakrisen. Folk flest skjønner at klimakrisen er vår tids største krise, og ønsker handling deretter.

Vit at du har folket med deg dersom du tar det ansvaret som påhviler deg: Tenk klima og grønn omstilling i alle beslutninger du tar, og ta til orde for en betydelig mer kraftfull klimapolitikk enn den vi har gjennomført i Norge hittil!

Vennlig hilsen,

Stopp det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid!

Kjære folkelobbyister,

Hordfast er et gigantisk veiprosjekt, og “truleg det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid” ifølge Fylkesmannen i Vestland.

Hordfast vil i byggefasen alene stå for 12 millioner tonn CO2-utslipp. Det tilsvarer 2,2 millioner turer rundt jorden med fossilbil.

220 kvadratkilometer natur vil bli skadet. Rødlistede arter vil bli ytterligere truet. I tillegg vil Hordfast for alltid stimulere til en ikke-bærekraftig økning i privatbilismen.

En sentral del av prosjektet er en firefelts motorvei over øyen Reksteren i Tysnes kommune, som vil ødelegge en sjelden regnskog av internasjonal verdi.

Samtidig som staten bruker milliarder på å verne regnskog i tropiske strøk, planlegger den altså å legge motorvei over egen regnskog—stikk i strid med alle våre nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Alt dette gjøres for å legge til rette for mer langpendling med personbil. Hordfast er nøyaktig det motsatte av det vi trenger for å få ned klimagassutslippene i Norge.

Heldigvis har lokalpolitikerne på vestlandet begynt å vende prosjektet ryggen.

Sist ut er Fylkesutvalget i Vestland, som ikke lengre vil prioritere penger til Hordfast. Endelig avstemming skjer 12. mai.

Det er sterke krefter som vil ha Hordfast, koste hva det koste vil, og som nå presser på for å få fylkespolitikerne til å ombestemme seg før avstemmingen.

Vi må mobilisere folkelig motkraft for å vise at vi er mange som støtter fylkespolitikerne i å prioritere regnskog fremfor motorvei.

Bli med å støtt fylkespolitikerne: ja til regnskog, nei til Hordfast!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Gruppeledere for partiene på Fylkestinget:

Arbeiderpartiet: Anne Gine Hestetun,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: ag.hestetun@gmail.com

Høyre: Silja Ekeland Bjørkly,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: silja.bjorkly@gmail.com

Senterpartiet: Aleksander Øren Heen,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Aleksander.Heen@sfj.no

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: Nils Haugland,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: niha@statsbygg.no

Fremskrittspartiet: Terje Søviknes,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: tes@os-ho.kommune.no

Miljøpartiet De Grønne: Natalia Golis,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: natalia.antonia.golis@vlfk.no

Sosialistisk Venstreparti: Marthe Hammer,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: mchammer@online.no

Kristelig Folkeparti: Trude Brosvik,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: trude.brosvik@vlfk.no

Venstre: Gunhild Berge Stang,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Gunhild.Berge.Stang@sfj.no

Rødt: Jeanette Syversen,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Jeanettesyversen2019@gmail.com

Pensjonistpartiet: Kurt Johnny Hæggernæs,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: kurt.heggernes@online.no

God aksjon!
Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket

PS. Slik ser e-posten til politikerne ut:

Emne: Stem for Fylkesutvalgets NTP-prioriteringer!

Kjære NAVN ETTERNAVN,

Drømmen om en fergefri E39 kan fort bli et mareritt for folk og natur ved Bjørnafjorden.

Som du sikkert vet innebærer Hordfast en flerdobling av persontrafikk, nedbygging av rike naturområder og store klimautslipp. På alle disse punktene går prosjektet mot vedtatt nasjonal politikk.

Jeg vil berømme flertallet i Fylkesutvalget for de hovedprioriteringene som er gjort i høringsuttalelsen til ny Nasjonal Transportplan, der økt sikkerhet for liv og helse prioriteres. Det er viktig at Hordfast verken som helhet, eller i mindre deler, er nevnt i høringsuttalelsen.

Jeg håper inderlig at PARTI vil stemme for en innstilling i tråd med dette i Fylkestinget den 12. mai!

Vennlig hilsen,

Stans utlysning av nye letelisenser!

Stans utlysning av nye letelisenser!

Kjære folkelobbyister,

den 30. mars foreslo Olje- og energidepartementet å lyse ut 36 nye blokker til oljeleting i Norskehavet. Dette er uforenelig med Norges forpliktelser etter Parisavtalen. Dersom det finnes olje i disse områdene, vil det kunne åpne for produksjon i lang tid fremover, og lenge etter at Norge og verden må ha sluttet med fossil energiproduksjon.

For å nå klimamålene må man la 2/3 av allerede oppdagede oljeressurser forbli i bakken.

Det er derfor uansvarlig å lete etter mer olje.

I en pressemelding fra departementet heter det: «Å videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder for å gi næringen tilgang på nye leteareal er en bærebjelke i regjeringens politikk.»

Denne «bærebjelken» må vi sage over! For å lykkes med det trengs et massivt press på regjeringen. Her må ALLE bidra.

I tillegg til å aksjonere vil vi derfor sterkt oppfordre deg til å videresende denne e-posten til venner og bekjente som er opptatt av klima og miljø — forsøk å få dem med på aksjonen og som medlemmer i Folkelobbyen!

Bli med å sende e-post til olje- og energiminister Tina Bru, samt regjeringspartienes medlemmer i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Tina Bru (H), Olje- og energiminister:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: postmottak@oed.dep.no

Medlemmer i Energi- og miljøkomiteen fra regjeringspartiene:

Ketil Kjenseth (V):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: ketil.kjenseth@stortinget.no

Stefan Heggelund (H):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: stefan.heggelund@stortinget.no

Liv Kari Eskeland (H):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: liv.kari.eskeland@stortinget.no

Aase Simonsen (H):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: aase.simonsen@stortinget.no

Tore Storehaug (Krf):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: tore.storehaug@stortinget.no

Lene Westgaard-Halle (H):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: lene.westgaard-halle@stortinget.no

God aksjon.
Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser e-posten til Tina Bru ut:

Emne: Stans utlysning av nye letelisenser!

Kjære Tina Bru,

For å nå klimamålene må vi la 2/3 av allerede oppdagede oljeressurser forbli i bakken. Da er det uansvarlig av regjeringen å lyse ut 36 nye blokker til oljeleting i Norskehavet. Nye oljefunn vil gi produksjon lenge etter at Norge og verden må ha sluttet med fossil energiproduksjon.

Regjeringen burde heller fremme forslag om en internasjonal avtale om å slutte å lete etter nye felter som uansett ikke kan utvinnes, og så ta initiativ til at oljeproduserende land blir enige om hvordan den tredjedelen av oppdagede ressurser som det er forsvarlig å ta ut skal fordeles.

Mer oljeleting er det siste verden trenger nå. Som folkevalgt har du et stort ansvar for nåværende og fremtidige generasjoner—ta det ansvaret og vend verden bort fra fossil energiproduksjon.

Vennlig hilsen,

Ja til grønn krisepakke!

Kjære Folkelobbyister,

I kjølvannet av tiltakene mot koronapandemien truer stillstand i markedet omstillingen til et grønnere samfunn. Da er det en fattig trøst at klimautslippene går kraftig ned på kort sikt.

Mandag 13. mars stilte alle partiene på Stortinget seg bak forslagene til den første runden med økonomiske krisetiltak. Torsdag 19. mars kom andre runde, med blant annet en kontroversiell milliardpakke til flyselskapene. Regjeringen lanserer også en tredje runde som skal motvirke de langsiktige konsekvensene av krisen.

I denne siste runden ligger det en gylden mulighet for å løse to problemer på én gang: ved å investere i grønn industri og teknologi kan vi både motvirke den økonomiske nedgangen, og fremskynde omstillingen til et bærekraftig samfunn.

SVs Kari Elisabeth Kaski fortjener ros for å ha foreslått en grønn krisepakke, og Aps Espen Barth Eide bør få støtte når han går foran med et godt eksempel for resten av Ap.

Nå er det viktig at regjeringen også ser den muligheten krisen gir til omstilling, og at de andre, store opposisjonspartiene følger opp. Folkelobbyen vil derfor oppmuntre finansminister Jan Tore Sanner (H), samt Siv Jensen (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp), til benytte sjansen og ta et ordentlig krafttak for klimaet.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jan Tore Sanner (H), finansminister:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Jan-Tore.Sanner@fin.dep.no

Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Kari-Elisabeth.Kaski@stortinget.no

Espen Barth Eide, Aps energipolitiske talsperson:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Espen.Barth.Eide@stortinget.no

Siv Jensen, partileder i FrP:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Siv.Jensen@stortinget.no

Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Sp:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Trygve-Slagsvold.Vedum@stortinget.no

God aksjon.

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket!

Lobbykraft til folket! Verv en venn

I slutten av januar krevde folkelobbyister over hele landet at Equinor skulle avslutte sitt oljeprosjekt i Australia-bukta. Sammen sendte vi flere hundre e-poster til Equinor og den da nettopp utnevnte Olje- og energiministeren Tina Bru (H). Nå har de gjort akkurat det vi ba dem om: Tirsdag 25. februar annonserte Equinor at de dropper planene.

Hurra!

Det nytter å drive lobbyvirksomhet for klima og miljø!

Vi er allerede over 500 medlemmer i Folkelobbyen. Tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! For å få til det behøver vi at dere, folkelobbyistene, verver nye medlemmer som kan aksjonere sammen med oss.

Kjenner du noen som du tror kan like å bli folkelobbyist? Skriv en e-post til dem, legg ved lenke til folkelobbyen.no og gjerne også til bloggen vår, der man kan se aksjonene vi har gjennomført frem til nå. Hvis du vil kan du sette aksjon@folkelobbyen.no på kopi.

Eller bruk denne ferdige utfylte e-posten.

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket!

PS. E-posten ser slik ut:

Kjære NAVN,

Jeg er medlem av Folkelobbyen. Det er et lavterskeltilbud for folk som vil gjøre mer for klima og miljø. Vi bruker e-postaksjoner for å presse frem politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnloven §112.

Det er kjempeenkelt å aksjonere! Som medlem mottar du én til to ganger i måneden en e-post om en særlig aktuell klima- og miljøsak. E-posten foreslår hvilke politikere og beslutningstakere som fortjener ris eller ros. Så velger du om du vil skrive til dem selv, eller benytte en ferdig utfylt e-post der det eneste du trenger å gjøre er å signere og sende avgårde.

Vi aksjonerte for eksempel nylig mot Equinors planer om prøveboring i Australia-bukta. Flere hundre e-poster ble sendt til Olje- og energiminister Tina Bru (H) og kommunikasjonssjef i Equinor, Erik Haaland, for å kreve at Equinor skulle trekke seg ut av dette sårbare naturområdet. Nå har de gjort akkurat det vi ba dem om: Tirsdag 25. februar annonserte Equinor at de dropper planene.

Det nytter å drive lobbyvirksomhet for klima og miljø!

Vi er nå over 500 folkelobbyister i hele landet. Bli medlem du også!

Du kan lese mer om Folkelobbyen, og melde deg inn her: folkelobbyen.no

Hvis du er nysgjerrig på hvordan aksjonene ser ut finner du alle på bloggen: listed.to/@folkelobbyen

Jeg håper du vil bli folkelobbyist!

Vennlig hilsen,

Flytt iskanten sørover!

Kjære folkelobbyister,

nå står slaget om hvor i Barentshavet det skal åpnes for olje- og gassvirksomhet. Etter hvert som klimaendringene gjør at havisen trekkes nordover, ønsker oljeselskapene å lete etter olje og gass i de isfrie områdene. Dette er svært sårbar natur, der et eventuelt utslipp vil få katastrofale følger for fisk og sjøfugl.

Arbeiderpartiet vurderer nå om de skal støtte miljøpartiene på Stortinget og sikre et flertall for kravet om å flytte den såkalte iskanten sørover. Det betyr at området som åpnes for olje- og gassvirksomhet begrenses sammenlignet med om iskanten settes lengre nord.

Jonas Gahr Støre sier helt korrekt til Klassekampen at «vi må ta større varsomhetshensyn i disse områdene», men han sier også at Arbeiderpartiet ennå ikke har konkludert i spørsmålet om iskanten. Det er sterke krefter internt i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen som kjemper mot å begrense oljeselskapenes leteområder, noe leder i Fellesforbundet, og medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre, Jørn Eggum bekrefter i Klassekampen 30. januar.

Folkelobbyen må hjelpe Arbeiderpartiet å ta det rette valget for fremtidens naturmangfold og klima!

Bli med å sende e-post til partileder Jonas Gahr Støre, til nestlederne Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, samt Arbeiderpartiets representanter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Espen Barth Eide, Åsmund Aukrust, Ruth Grung, Else-May Norderhus og Runar Sjåstad.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jonas Gahr Støre (Ap), partileder:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: jonas-gahr.store@stortinget.no

Hadia Tajik (Ap), nestleder:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: hadia.tajik@stortinget.no

Bjørnar Skjæran (Ap), nestleder:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: bjornar.skjaeran@arbeiderpartiet.no

Espen Barth Eide (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: espen.barth.eide@stortinget.no

Åsmund Aukrust (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: asmund.aukrust@stortinget.no

Ruth Grung (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: ruth.grung@stortinget.no

Else-May Norderhus (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: else-may.norderhus@stortinget.no

Runar Sjåstad (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: runar.sjastad@stortinget.no

God aksjon.
Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Kjære Jonas,

Jeg skriver til deg for å be deg bidra til at Arbeiderpartiet går inn for å følge de faglige rådene i spørsmålet om iskanten i Barentshavet. Det innebærer å flytte iskanten sørover, til der hvor miljømyndighetene anbefaler at den bør ligge.

Som en klok Ap-politiker sa til Klassekampen 29. januar:
– Området rundt iskanten har et helt unikt og ekstremt viktig biologisk mangfold, og det er et politisk ansvar å ta vare på dette.

Vi må la to tredjedeler av verdens kjente oljeressurser bli liggende om vi skal ha sjanse til å nå målene i Parisavtalen. Da sier det seg selv at vi ikke kan åpne for oljeleting i de mest utsatte områdene, der en eventuell ulykke vil kunne gjøre ubotelig skade på naturen.

Flytt iskanten sørover! Vi er mange som støtter dere.

Vennlig hilsen,

Det Nytter. Og: Equinor Ut Av Australia!

Det nytter.

I slutten av november aksjonerte folkelobbyen mot at Miljødirektoratet hadde gitt tillatelse til et oppdrettsanlegg i nærheten av et unikt korallrev ved Husevågøy i Nordfjord. Tillatelsen er nå trukket tilbake, og saken har fått politisk etterspill .

Det nytter å drive lobbyvirksomhet for klima og miljø!

Fikk du med deg denne?

Equinor ut av Australia!

Australia brenner. En milliard dyr er døde, og avlinger og hus er utslettet. Dette er starten på en varslet klimakatastrofe.

Samtidig feirer Equinor at de har kommet ett steg nærmere å sette igang oljeleting i Australias svar på LoVeSe, det økologisk sårbare området The Great Australian Bight.

Lokalbefolkningen i Australia protesterer, og godkjenningen av oljeboringen utfordres nå i retten. Vi kan støtte dem fra Norge, ved å legge press på majoritetseieren av Equinor, den norske staten.

Send e-post til det som sannsynligvis blir vår nye olje- og energiminister, Tina Bru (H), og til Equinor ved kommunikasjonssjef for internasjonale anliggender, Erik Haaland, for å kreve at de stanser prosjektet.

Vi er allerede over 500 medlemmer i Folkelobbyen. Det vil gjøre inntrykk på Tina Bru og Equinor å få 500 e-poster om dette. Men tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! Spre derfor ordet om Folkelobbyen og denne kampanjen. Del på Facebook og lignende etter at du har sendt e-postene.

Takk for at du engasjerer deg!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Tina Bru (H), nyutnevnt Olje- og energiminister:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: tina.bru@stortinget.no

Erik Haaland, kommunikasjonssjef med ansvar for Equinors satsning i Australia:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: erhaa@equinor.com

God aksjon.

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Tina Bru ut:

Kjære Tina Bru!

Gratulerer med jobben som ny olje- og energiminister! Nå starter et viktig arbeid, og jeg vil be deg sørge for at Equinor snarest avslutter sitt prosjekt i The Great Australian Bight.

Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan brenne hvis vi skal nå 1,5 graders målet. Det er derfor særlig problematisk å lete etter mer olje i sårbare naturområder.

Som medeier i den norske stat, som igjen er hovedaksjonær i Equinor, ønsker jeg at du tydelig uttrykker overfor Equinor at prosjektet står i klar konflikt med interessene til det norske folk og alle andre mennesker og dyr som er avhengig av et levelig klima og et stort naturmangfold.

Jeg håper du vil benytte din nye posisjon til å trekke Equinor ut av Australia, og dermed vise at den nye regjeringen tar omstillingen til miljø- og klimavennlig energi på alvor!

Vennlig hilsen,

Equinor ut av Australia!

Australia brenner. En milliard dyr er døde, og avlinger og hus er utslettet. Dette er starten på en varslet klimakatastrofe.

Samtidig feirer Equinor at de har kommet ett steg nærmere å sette igang oljeleting i Australias svar på LoVeSe, det økologisk sårbare området The Great Australian Bight.

Lokalbefolkningen i Australia protesterer, og godkjenningen av oljeboringen utfordres nå i retten. Vi kan støtte dem fra Norge, ved å legge press på majoritetseieren av Equinor, den norske staten.

Send e-post til vår nye olje- og energiminister, Tina Bru (H), og til Equinor ved kommunikasjonssjef for internasjonale anliggender, Erik Haaland, for å kreve at de stanser prosjektet.

Vi er allerede over 500 medlemmer i Folkelobbyen. Det vil gjøre inntrykk på Tina Bru og Equinor å få 500 e-poster om dette. Men tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! Spre derfor ordet om Folkelobbyen og denne kampanjen. Del på Facebook og lignende etter at du har sendt e-postene.

Takk for at du engasjerer deg!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Tina Bru (H), nyutnevnt Olje- og energiminister:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: tina.bru@stortinget.no

Erik Haaland, kommunikasjonssjef med ansvar for Equinors satsning i Australia:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: erhaa@equinor.com

God aksjon.

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Tina Bru ut:

Kjære Tina Bru!

Gratulerer med jobben som ny olje- og energiminister! Nå starter et viktig arbeid, og jeg vil be deg sørge for at Equinor snarest avslutter sitt prosjekt i The Great Australian Bight.

Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan brenne hvis vi skal nå 1,5 graders målet. Det er derfor særlig problematisk å lete etter mer olje i sårbare naturområder.

Som medeier i den norske stat, som igjen er hovedaksjonær i Equinor, ønsker jeg at du tydelig uttrykker overfor Equinor at prosjektet står i klar konflikt med interessene til det norske folk og alle andre mennesker og dyr som er avhengig av et levelig klima og et stort naturmangfold.

Jeg håper du vil benytte din nye posisjon til å trekke Equinor ut av Australia, og dermed vise at den nye regjeringen tar omstillingen til miljø- og klimavennlig energi på alvor!

Vennlig hilsen,

Årets siste aksjon: jolehelsing til våre folkevalde.

Kjære folkelobbyistar,

Takk for innsatsen de har lagt ned for klima og miljø i haust. Til saman har vi sendt ut over 2500 e-postar til 25 ulike politikarar og statssekretærar.

Gi deg sjølv ein klapp på skuldra!

I dei to første aksjonane Amazonas brenner + oppfølging retta vi merksemd mot Noregs moglegheit til å påverke Brasil gjennom handelsavtalen Mercosur. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nekta å bruke avtalen som pressmiddel for å stanse avskoginga i Amazonas. Etter det har tempoet i avskoginga berre auka.

Men Noreg kan framleis gjere ein forskjell! På nyåret skal Stortinget røyste over avtalen, og Folkelobbyen køyrer ein ny aksjon.

Det er ikkje berre i Brasil uerstatteleg natur vert ofra for kortsiktig profitt. I september protesterte vi mot at tyske Wintershall DEA fekk løyve til å bore etter olje ved Trænarevet.

Heldigvis viste det seg at det ikkje var olje å hente der.

Denne saka, og mange andre, viser at vi må binde politikarane våre til masta, slik at dei ikkje styrer oss på grunn. Derfor gav folkelobbyistar i starten av november si støtte til ankesaka i klimasøksmålet. Dommen kjem kanskje allereie før jol, følg med.

I tråd med Folkelobbyens prinsipp om å rose politikarar som tek gode val for klima og miljø, har vi også gitt støtte til modige motstemmer i Høgre.

I årets nest siste aksjon løfta vi fram ei lokal klimasak, der eit oppdrettsanlegg i Nordfjord kan skade unike korallar. No har saka fått nasjonale konsekvensar, og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har lova betre kartlegging av sårbare område på havbotnen.

Til årets siste aksjon:

Vi veit at folk er travle no før jol, men vi håpar likevel du set av nokre minutt til å sende ei jolehelsing til ein eller fleire folkevalde.

For vi har inga tid å miste. Vi treng ein langt meir offensiv klima- og miljøpolitikk i 2020.

Send ein eigenkomponert e-post til ein eller fleire av dei ulike klimapolitiske talspersonane på lista under:

Ole Andre Myhrvold, Sp

Åsmund Aukrust, Ap

Tina Bru, H

Gisle Meininger Saudland, Frp

Tore Storehaug, Krf

Ketil Kjenseth, V

Anna Blix, R

Lars Haltbrekken, Sv

Une Aina Bastholm, MDG

(Som vanleg er aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, så vi kan følge med på aksjonen.)

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

Unikt korallrev ofres for kortsiktig profitt

Kjære Folkelobbyister,

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til et oppdrettsanlegg i nærheten av et unikt korallrev ved Husevågøy i Nordfjord.

Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen frykter at korallrevet, som de karakteriserer som unikt i nasjonal sammenheng, vil gå tapt dersom det drives oppdrettsanlegg i dette området, og Fylkesmannen har derfor trukket tilbake tillatelsen. På tross av dette har Miljødirektoratet gitt en midlertidig tillatelse til drift av anlegget mens saken behandles.

Innen saken er ferdigbehandlet kan korallrevet ha fått uopprettelige skader.

Folkelobbyens medlemmer må derfor legge press på beslutningstakere for å få dem til å handle i tråd med føre var-prinsippet.

Vi må kreve at unik natur ikke blir ofret for kortsiktig profitt!

Les mer om saken her.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde. Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Cecilie Kristiansen, seksjonsleder i Miljødirektoratet, som behandler saken:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: cecilie.kristiansen@miljodir.no

Ola Elvestuen (V), Klima- og miljøminister:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: ola.elvestuen@kld.dep.no

Atle Hamar, statssekretær i Klima og miljødepartementet:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: atle.hamar@kld.dep.no

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Cecilie Kristiansen ut:

Kjære Cecilie Kristiansen,

jeg ber deg om å tilbakekalle tillatelsen som Troland fiskeoppdrett, Austevoll Melaks og Langøylaks har fått til å etablere et oppdrettsanlegg i nærheten av et korallrev ved Husevågøy i Nordfjord.

Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen karakteriserer korallrevet som unikt i nasjonal sammenheng, og sier de frykter det vil gå tapt dersom det tillates et oppdrettsanlegg i området.

Med begrunnelse i føre var-prinsippet må denne trusselen mot et unikt naturlandskap stanses.

Vennlig hilsen,

Støtt klimasøksmålet!

Støtt klimasøksmålet!

For ikke lenge siden aksjonerte Folkelobbyen mot prøveboring sør for Trænarevet. Målet var å påvirke Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til å revurdere hvorvidt tyske Wintershall DEA skal få bore etter olje i dette sårbare området.

Vi ble ikke hørt, og denne uken ga Elvestuen grønt lys til prøveboringen.

Samtidig publiserer Havforskningsinstituttet en rapport som påviser at oljeutslipp i områdene rundt LoVeSe vil føre til uopprettelig skade på uerstattelige økosystemer. Anbefalingen deres er klar: ikke bor etter olje.

Denne saken viser at oljeselskapene, med sin sirenesang, gang på gang lykkes i å lokke politikerne våre med lovnad om kortsiktig profitt.

Grunnloven §112 gir oss, folket, rett til å binde de folkevalgte til masten for å hindre dem i å styre skipet på grunn.

Det er nettopp det Klimasøksmålet Arktis vil oppnå: ved å saksøke staten for brudd på Grunnlovens §112 i forbindelse med 23. konsesjonsrunde ønsker Greenpeace og Natur og Ungdom (støttet av Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet) å sørge for at dagens stortingspolitikere blir holdt ansvarlige for lovnaden om “rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares” som de forpliktet seg til da de endret Grunnloven i 2014.

Tirsdag 5. november starter ankesaken i klimasøksmålet i Borgarting lagmannsrett.

Mandag 4. november blir det markeringer til støtte for søksmålet over hele landet (se oversikt her).

Det burde ikke være nødvendig å saksøke staten for å få den til å holde seg til Grunnloven. Vi vil derfor oppfordre de parlamentariske lederne i Ap, H, Frp, Sp, KrF og V om ikke å dele ut flere letelisenser (Mdg, Sv og R har allerede stemt mot flere lisenser).

Hvordan du aksjonerer:

Som vanlig blir det lagt opp til en e-postaksjon (les mer under).

Men Folkelobbyen vil denne gangen også oppfordre alle folkelobbyister til å delta på en markering der du bor mandag 4. november.

Ellers:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Jonas Gahr Støre (Ap):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Jonas-Gahr.Store@stortinget.no

Trond Helleland (H):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Trond.Helleland@stortinget.no

Hans Andreas Limi (Frp):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Hans-Andreas.Limi@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Hans Fredrik Grøvan (Krf):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no

Terje Breivik (V):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Terje.Breivik@stortinget.no

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Kjære Jonas Gahr Støre,

Den 5. november starter ankesaken i klimasøksmålet i Borgarting lagmannsrett.

Det burde ikke være nødvendig å saksøke staten for å få den til å holde seg til Grunnloven.

Jeg vil derfor oppfordre deg og ditt parti til å komme domstolen i forkjøpet, og annonsere allerede nå at Ap ikke vil være med på å lyse ut flere letelisenser.

Vennlig hilsen,

Støtt modige motstemmer i Høyre!

Dagens regjering styrer Norge mot klimakatastrofe. Med den kursen Erna Solbergs regjering har satt, kommer vi verken til å nå våre egne klimamål for 2020, eller Parisavtalens mål for 2030.

Heldigvis finnes det noen modige motstemmer i Høyre, politikere som har skjønt at vi ikke bare kan fortsette som før.

Det er ikke lett å tale mot eget parti. De fortjener ros og støtte, både for å tale klimaets sak, og som motvekt til den motbøren de kommer til å møte for å ha gjort det offentlig.

Send dem derfor en e-post der du uttrykker din støtte!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde. Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Lene Westgaard-Halle (H), stortingsrepresentant for Vestfold, sitter i programrådet som utarbeider Høyres program:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: lene.westgaard-halle@stortinget.no

Henrik Asheim (H), nestleder i programkomiteen og finanspolitisk talsperson:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: henrik.asheim@stortinget.no

Daniel Skjevik-Aasberg, fungerende Unge Høyre-leder:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: daniel.skjevik-aasberg@stortinget.no

Til slutt, dersom du også vil gi en vennlig oppmuntring om å revurdere sitt standpunkt, kan du sende en e-post til Tina Bru (H), som per nå ikke ønsker gjøre noe med subsidieringen av norsk oljeindustri:

Tina Bru (H), stortingsrepresentant for Rogaland og nestleder i Energi- og miljøkomiteen:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: tina.bru@stortinget.no

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Lene Westergaard-Halle ut:

Kjære Lene Westergaard-Halle,

Takk for at du, i Klassekampen 7. oktober, tar til orde for å verne Barentshavet nord mot oljeboring, og at du åpner for å diskutere oljenæringens skattefordeler.

Jeg skjønner at det ikke er lett å gå imot eget parti og Regjering, men du skal vite at vi er mange som støtter deg.

Mvh,

Og slik er e-posten til Tina Bru:

Kjære Tina Bru,

Dagens regjering styrer Norge mot klimakatastrofe.

Med den kursen Erna Solbergs regjering har satt, kommer vi verken til å nå våre egne klimamål for 2020, eller Parisavtalens mål for 2030.

Vi kan ikke bare fortsette som før, og en av de tingene vi må kunne diskutere er oljenæringens skattefordeler.

I Klassekampen 7. oktober tar flere av dine partifeller til orde for å gjøre nettopp det.

Jeg ber deg innstendig om å revurdere ditt standpunkt: det er ikke nok bare å jobbe med etterspørselen når tilbudssiden er så tungt subsidiert!

Mvh,