Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk. Vi bringer lobbykraft til folket! Bli med på folkelobbyen.no
6,686 words
folkelobbyen.no @folkelobbyen

Flytt iskanten sørover!

Kjære folkelobbyister,

nå står slaget om hvor i Barentshavet det skal åpnes for olje- og gassvirksomhet. Etter hvert som klimaendringene gjør at havisen trekkes nordover, ønsker oljeselskapene å lete etter olje og gass i de isfrie områdene. Dette er svært sårbar natur, der et eventuelt utslipp vil få katastrofale følger for fisk og sjøfugl.

Arbeiderpartiet vurderer nå om de skal støtte miljøpartiene på Stortinget og sikre et flertall for kravet om å flytte den såkalte iskanten sørover. Det betyr at området som åpnes for olje- og gassvirksomhet begrenses sammenlignet med om iskanten settes lengre nord.

Jonas Gahr Støre sier helt korrekt til Klassekampen at «vi må ta større varsomhetshensyn i disse områdene», men han sier også at Arbeiderpartiet ennå ikke har konkludert i spørsmålet om iskanten. Det er sterke krefter internt i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen som kjemper mot å begrense oljeselskapenes leteområder, noe leder i Fellesforbundet, og medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre, Jørn Eggum bekrefter i Klassekampen 30. januar.

Folkelobbyen må hjelpe Arbeiderpartiet å ta det rette valget for fremtidens naturmangfold og klima!

Bli med å sende e-post til partileder Jonas Gahr Støre, til nestlederne Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, samt Arbeiderpartiets representanter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Espen Barth Eide, Åsmund Aukrust, Ruth Grung, Else-May Norderhus og Runar Sjåstad.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jonas Gahr Støre (Ap), partileder:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: jonas-gahr.store@stortinget.no

Hadia Tajik (Ap), nestleder:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: hadia.tajik@stortinget.no

Bjørnar Skjæran (Ap), nestleder:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: bjornar.skjaeran@arbeiderpartiet.no

Espen Barth Eide (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: espen.barth.eide@stortinget.no

Åsmund Aukrust (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: asmund.aukrust@stortinget.no

Ruth Grung (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: ruth.grung@stortinget.no

Else-May Norderhus (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: else-may.norderhus@stortinget.no

Runar Sjåstad (Ap), representant i energi- og miljøkomiteen:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: runar.sjastad@stortinget.no

God aksjon.
Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Kjære Jonas,

Jeg skriver til deg for å be deg bidra til at Arbeiderpartiet går inn for å følge de faglige rådene i spørsmålet om iskanten i Barentshavet. Det innebærer å flytte iskanten sørover, til der hvor miljømyndighetene anbefaler at den bør ligge.

Som en klok Ap-politiker sa til Klassekampen 29. januar:
– Området rundt iskanten har et helt unikt og ekstremt viktig biologisk mangfold, og det er et politisk ansvar å ta vare på dette.

Vi må la to tredjedeler av verdens kjente oljeressurser bli liggende om vi skal ha sjanse til å nå målene i Parisavtalen. Da sier det seg selv at vi ikke kan åpne for oljeleting i de mest utsatte områdene, der en eventuell ulykke vil kunne gjøre ubotelig skade på naturen.

Flytt iskanten sørover! Vi er mange som støtter dere.

Vennlig hilsen,

Det Nytter. Og: Equinor Ut Av Australia!

Det nytter.

I slutten av november aksjonerte folkelobbyen mot at Miljødirektoratet hadde gitt tillatelse til et oppdrettsanlegg i nærheten av et unikt korallrev ved Husevågøy i Nordfjord. Tillatelsen er nå trukket tilbake, og saken har fått politisk etterspill .

Det nytter å drive lobbyvirksomhet for klima og miljø!

Fikk du med deg denne?

Equinor ut av Australia!

Australia brenner. En milliard dyr er døde, og avlinger og hus er utslettet. Dette er starten på en varslet klimakatastrofe.

Samtidig feirer Equinor at de har kommet ett steg nærmere å sette igang oljeleting i Australias svar på LoVeSe, det økologisk sårbare området The Great Australian Bight.

Lokalbefolkningen i Australia protesterer, og godkjenningen av oljeboringen utfordres nå i retten. Vi kan støtte dem fra Norge, ved å legge press på majoritetseieren av Equinor, den norske staten.

Send e-post til det som sannsynligvis blir vår nye olje- og energiminister, Tina Bru (H), og til Equinor ved kommunikasjonssjef for internasjonale anliggender, Erik Haaland, for å kreve at de stanser prosjektet.

Vi er allerede over 500 medlemmer i Folkelobbyen. Det vil gjøre inntrykk på Tina Bru og Equinor å få 500 e-poster om dette. Men tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! Spre derfor ordet om Folkelobbyen og denne kampanjen. Del på Facebook og lignende etter at du har sendt e-postene.

Takk for at du engasjerer deg!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Tina Bru (H), nyutnevnt Olje- og energiminister:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: tina.bru@stortinget.no

Erik Haaland, kommunikasjonssjef med ansvar for Equinors satsning i Australia:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: erhaa@equinor.com

God aksjon.

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Tina Bru ut:

Kjære Tina Bru!

Gratulerer med jobben som ny olje- og energiminister! Nå starter et viktig arbeid, og jeg vil be deg sørge for at Equinor snarest avslutter sitt prosjekt i The Great Australian Bight.

Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan brenne hvis vi skal nå 1,5 graders målet. Det er derfor særlig problematisk å lete etter mer olje i sårbare naturområder.

Som medeier i den norske stat, som igjen er hovedaksjonær i Equinor, ønsker jeg at du tydelig uttrykker overfor Equinor at prosjektet står i klar konflikt med interessene til det norske folk og alle andre mennesker og dyr som er avhengig av et levelig klima og et stort naturmangfold.

Jeg håper du vil benytte din nye posisjon til å trekke Equinor ut av Australia, og dermed vise at den nye regjeringen tar omstillingen til miljø- og klimavennlig energi på alvor!

Vennlig hilsen,

Equinor ut av Australia!

Australia brenner. En milliard dyr er døde, og avlinger og hus er utslettet. Dette er starten på en varslet klimakatastrofe.

Samtidig feirer Equinor at de har kommet ett steg nærmere å sette igang oljeleting i Australias svar på LoVeSe, det økologisk sårbare området The Great Australian Bight.

Lokalbefolkningen i Australia protesterer, og godkjenningen av oljeboringen utfordres nå i retten. Vi kan støtte dem fra Norge, ved å legge press på majoritetseieren av Equinor, den norske staten.

Send e-post til vår nye olje- og energiminister, Tina Bru (H), og til Equinor ved kommunikasjonssjef for internasjonale anliggender, Erik Haaland, for å kreve at de stanser prosjektet.

Vi er allerede over 500 medlemmer i Folkelobbyen. Det vil gjøre inntrykk på Tina Bru og Equinor å få 500 e-poster om dette. Men tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! Spre derfor ordet om Folkelobbyen og denne kampanjen. Del på Facebook og lignende etter at du har sendt e-postene.

Takk for at du engasjerer deg!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Tina Bru (H), nyutnevnt Olje- og energiminister:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: tina.bru@stortinget.no

Erik Haaland, kommunikasjonssjef med ansvar for Equinors satsning i Australia:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: erhaa@equinor.com

God aksjon.

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Tina Bru ut:

Kjære Tina Bru!

Gratulerer med jobben som ny olje- og energiminister! Nå starter et viktig arbeid, og jeg vil be deg sørge for at Equinor snarest avslutter sitt prosjekt i The Great Australian Bight.

Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan brenne hvis vi skal nå 1,5 graders målet. Det er derfor særlig problematisk å lete etter mer olje i sårbare naturområder.

Som medeier i den norske stat, som igjen er hovedaksjonær i Equinor, ønsker jeg at du tydelig uttrykker overfor Equinor at prosjektet står i klar konflikt med interessene til det norske folk og alle andre mennesker og dyr som er avhengig av et levelig klima og et stort naturmangfold.

Jeg håper du vil benytte din nye posisjon til å trekke Equinor ut av Australia, og dermed vise at den nye regjeringen tar omstillingen til miljø- og klimavennlig energi på alvor!

Vennlig hilsen,

Årets siste aksjon: jolehelsing til våre folkevalde.

Kjære folkelobbyistar,

Takk for innsatsen de har lagt ned for klima og miljø i haust. Til saman har vi sendt ut over 2500 e-postar til 25 ulike politikarar og statssekretærar.

Gi deg sjølv ein klapp på skuldra!

I dei to første aksjonane Amazonas brenner + oppfølging retta vi merksemd mot Noregs moglegheit til å påverke Brasil gjennom handelsavtalen Mercosur. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nekta å bruke avtalen som pressmiddel for å stanse avskoginga i Amazonas. Etter det har tempoet i avskoginga berre auka.

Men Noreg kan framleis gjere ein forskjell! På nyåret skal Stortinget røyste over avtalen, og Folkelobbyen køyrer ein ny aksjon.

Det er ikkje berre i Brasil uerstatteleg natur vert ofra for kortsiktig profitt. I september protesterte vi mot at tyske Wintershall DEA fekk løyve til å bore etter olje ved Trænarevet.

Heldigvis viste det seg at det ikkje var olje å hente der.

Denne saka, og mange andre, viser at vi må binde politikarane våre til masta, slik at dei ikkje styrer oss på grunn. Derfor gav folkelobbyistar i starten av november si støtte til ankesaka i klimasøksmålet. Dommen kjem kanskje allereie før jol, følg med.

I tråd med Folkelobbyens prinsipp om å rose politikarar som tek gode val for klima og miljø, har vi også gitt støtte til modige motstemmer i Høgre.

I årets nest siste aksjon løfta vi fram ei lokal klimasak, der eit oppdrettsanlegg i Nordfjord kan skade unike korallar. No har saka fått nasjonale konsekvensar, og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har lova betre kartlegging av sårbare område på havbotnen.

Til årets siste aksjon:

Vi veit at folk er travle no før jol, men vi håpar likevel du set av nokre minutt til å sende ei jolehelsing til ein eller fleire folkevalde.

For vi har inga tid å miste. Vi treng ein langt meir offensiv klima- og miljøpolitikk i 2020.

Send ein eigenkomponert e-post til ein eller fleire av dei ulike klimapolitiske talspersonane på lista under:

Ole Andre Myhrvold, Sp

Åsmund Aukrust, Ap

Tina Bru, H

Gisle Meininger Saudland, Frp

Tore Storehaug, Krf

Ketil Kjenseth, V

Anna Blix, R

Lars Haltbrekken, Sv

Une Aina Bastholm, MDG

(Som vanleg er aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, så vi kan følge med på aksjonen.)

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

Unikt korallrev ofres for kortsiktig profitt

Kjære Folkelobbyister,

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til et oppdrettsanlegg i nærheten av et unikt korallrev ved Husevågøy i Nordfjord.

Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen frykter at korallrevet, som de karakteriserer som unikt i nasjonal sammenheng, vil gå tapt dersom det drives oppdrettsanlegg i dette området, og Fylkesmannen har derfor trukket tilbake tillatelsen. På tross av dette har Miljødirektoratet gitt en midlertidig tillatelse til drift av anlegget mens saken behandles.

Innen saken er ferdigbehandlet kan korallrevet ha fått uopprettelige skader.

Folkelobbyens medlemmer må derfor legge press på beslutningstakere for å få dem til å handle i tråd med føre var-prinsippet.

Vi må kreve at unik natur ikke blir ofret for kortsiktig profitt!

Les mer om saken her.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde. Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Cecilie Kristiansen, seksjonsleder i Miljødirektoratet, som behandler saken:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: cecilie.kristiansen@miljodir.no

Ola Elvestuen (V), Klima- og miljøminister:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: ola.elvestuen@kld.dep.no

Atle Hamar, statssekretær i Klima og miljødepartementet:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: atle.hamar@kld.dep.no

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Cecilie Kristiansen ut:

Kjære Cecilie Kristiansen,

jeg ber deg om å tilbakekalle tillatelsen som Troland fiskeoppdrett, Austevoll Melaks og Langøylaks har fått til å etablere et oppdrettsanlegg i nærheten av et korallrev ved Husevågøy i Nordfjord.

Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen karakteriserer korallrevet som unikt i nasjonal sammenheng, og sier de frykter det vil gå tapt dersom det tillates et oppdrettsanlegg i området.

Med begrunnelse i føre var-prinsippet må denne trusselen mot et unikt naturlandskap stanses.

Vennlig hilsen,

Støtt klimasøksmålet!

Støtt klimasøksmålet!

For ikke lenge siden aksjonerte Folkelobbyen mot prøveboring sør for Trænarevet. Målet var å påvirke Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til å revurdere hvorvidt tyske Wintershall DEA skal få bore etter olje i dette sårbare området.

Vi ble ikke hørt, og denne uken ga Elvestuen grønt lys til prøveboringen.

Samtidig publiserer Havforskningsinstituttet en rapport som påviser at oljeutslipp i områdene rundt LoVeSe vil føre til uopprettelig skade på uerstattelige økosystemer. Anbefalingen deres er klar: ikke bor etter olje.

Denne saken viser at oljeselskapene, med sin sirenesang, gang på gang lykkes i å lokke politikerne våre med lovnad om kortsiktig profitt.

Grunnloven §112 gir oss, folket, rett til å binde de folkevalgte til masten for å hindre dem i å styre skipet på grunn.

Det er nettopp det Klimasøksmålet Arktis vil oppnå: ved å saksøke staten for brudd på Grunnlovens §112 i forbindelse med 23. konsesjonsrunde ønsker Greenpeace og Natur og Ungdom (støttet av Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet) å sørge for at dagens stortingspolitikere blir holdt ansvarlige for lovnaden om “rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares” som de forpliktet seg til da de endret Grunnloven i 2014.

Tirsdag 5. november starter ankesaken i klimasøksmålet i Borgarting lagmannsrett.

Mandag 4. november blir det markeringer til støtte for søksmålet over hele landet (se oversikt her).

Det burde ikke være nødvendig å saksøke staten for å få den til å holde seg til Grunnloven. Vi vil derfor oppfordre de parlamentariske lederne i Ap, H, Frp, Sp, KrF og V om ikke å dele ut flere letelisenser (Mdg, Sv og R har allerede stemt mot flere lisenser).

Hvordan du aksjonerer:

Som vanlig blir det lagt opp til en e-postaksjon (les mer under).

Men Folkelobbyen vil denne gangen også oppfordre alle folkelobbyister til å delta på en markering der du bor mandag 4. november.

Ellers:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Jonas Gahr Støre (Ap):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Jonas-Gahr.Store@stortinget.no

Trond Helleland (H):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Trond.Helleland@stortinget.no

Hans Andreas Limi (Frp):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Hans-Andreas.Limi@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Hans Fredrik Grøvan (Krf):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no

Terje Breivik (V):

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Terje.Breivik@stortinget.no

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Kjære Jonas Gahr Støre,

Den 5. november starter ankesaken i klimasøksmålet i Borgarting lagmannsrett.

Det burde ikke være nødvendig å saksøke staten for å få den til å holde seg til Grunnloven.

Jeg vil derfor oppfordre deg og ditt parti til å komme domstolen i forkjøpet, og annonsere allerede nå at Ap ikke vil være med på å lyse ut flere letelisenser.

Vennlig hilsen,

Støtt modige motstemmer i Høyre!

Dagens regjering styrer Norge mot klimakatastrofe. Med den kursen Erna Solbergs regjering har satt, kommer vi verken til å nå våre egne klimamål for 2020, eller Parisavtalens mål for 2030.

Heldigvis finnes det noen modige motstemmer i Høyre, politikere som har skjønt at vi ikke bare kan fortsette som før.

Det er ikke lett å tale mot eget parti. De fortjener ros og støtte, både for å tale klimaets sak, og som motvekt til den motbøren de kommer til å møte for å ha gjort det offentlig.

Send dem derfor en e-post der du uttrykker din støtte!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde. Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Lene Westgaard-Halle (H), stortingsrepresentant for Vestfold, sitter i programrådet som utarbeider Høyres program:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: lene.westgaard-halle@stortinget.no

Henrik Asheim (H), nestleder i programkomiteen og finanspolitisk talsperson:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: henrik.asheim@stortinget.no

Daniel Skjevik-Aasberg, fungerende Unge Høyre-leder:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: daniel.skjevik-aasberg@stortinget.no

Til slutt, dersom du også vil gi en vennlig oppmuntring om å revurdere sitt standpunkt, kan du sende en e-post til Tina Bru (H), som per nå ikke ønsker gjøre noe med subsidieringen av norsk oljeindustri:

Tina Bru (H), stortingsrepresentant for Rogaland og nestleder i Energi- og miljøkomiteen:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: tina.bru@stortinget.no

God aksjon.

Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Lene Westergaard-Halle ut:

Kjære Lene Westergaard-Halle,

Takk for at du, i Klassekampen 7. oktober, tar til orde for å verne Barentshavet nord mot oljeboring, og at du åpner for å diskutere oljenæringens skattefordeler.

Jeg skjønner at det ikke er lett å gå imot eget parti og Regjering, men du skal vite at vi er mange som støtter deg.

Mvh,

Og slik er e-posten til Tina Bru:

Kjære Tina Bru,

Dagens regjering styrer Norge mot klimakatastrofe.

Med den kursen Erna Solbergs regjering har satt, kommer vi verken til å nå våre egne klimamål for 2020, eller Parisavtalens mål for 2030.

Vi kan ikke bare fortsette som før, og en av de tingene vi må kunne diskutere er oljenæringens skattefordeler.

I Klassekampen 7. oktober tar flere av dine partifeller til orde for å gjøre nettopp det.

Jeg ber deg innstendig om å revurdere ditt standpunkt: det er ikke nok bare å jobbe med etterspørselen når tilbudssiden er så tungt subsidiert!

Mvh,

Stans prøveboring ved korallrev rett sør for Lofoten!

16 juli åpnet Miljødirektoratet for prøveboring i nærheten av Trænarevet, et svært verdifullt naturområde. Det er korallskog 900 meter unna punktet for prøveboringen, og noen av Norges viktigste sjøfuglbestander og gytefelt ligger kun få mil lengre nord, på Røst og i Lofoten. Selskapet DEA Norge har varslet start for prøveboring i oktober, men Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kan fortsatt stoppe dette. Det haster!

I sin klage hevder Bellona og Natur og Ungdom at vedtaket er i strid med forvaltningsplanen for Norskehavet. De peker også på at sikkerhetstiltakene inkluderer bruk av såkalte dispergeringsmidler. I Deepwater Horizon-ulykken ga slike kjemikalier store skader på liv i havet. Miljødirektoratet har sendt klagen videre til Klima- og miljødepartementet, som foreløpig ikke har tatt stilling til den.

Det haster å få utsatt prøveboringen slik at klagene kan behandles med den grundighet de fortjener. Den planlagte prøveboringen gambler med vår grunnlovsfestede rett til en natur hvor produksjonsevne og mangfold bevares (§112).

Bli med å gjøre en forskjell i denne saken ved å si din mening til politikerne på listen under.

Hvordan du aksjonerer:
Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde. Husk å signere.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: postmottak@kld.dep.no

Statssekretær i Klima og miljødepartementet Sveinung Rotevatn

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: sveinung.rotevatn@kld.dep.no

Statssekretær i Klima og miljødepartementet Atle Hamar

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: atle.hamar@kld.dep.no

Vi er allerede fem hundre medlemmer i Folkelobbyen. Det vil gjøre inntrykk på politikerne å få flere hundre e-poster om dette. Men tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! Spre derfor ordet om Folkelobbyen og denne kampanjen. Del gjerne på Facebook og lignende etter du har sendt mailene.

Hilsen Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser e-posten til Elvestuen ut:

Kjære Ola Elvestuen,

Vi står midt i en miljø- og klimakrise. Likevel ga Miljødirektoratet i sommer grønt lys for prøveboring i nærheten av Trænarevet og Lofoten, noen av de mest sårbare og verdifulle naturområdene vi har i Norge. Boretillatelse for letebrønnen 6611/1-1 Toutatis i Nordland V åpnet for prøveboring allerede 1. september. Heldigvis har ikke selskapet DEA Norge AS startet boringen ennå. Det er fortsatt mulig å snu!

Flere miljøorganisasjoner og fagmyndigheter har ved gjentatte anledninger frarådet oljevirksomhet i dette området. De store naturverdiene som står på spill tilsier at klagene som nå ligger på ditt bord hjemme i Norge må tas alvorlig.

Som Klima- og miljøminister kan du avgjøre dette. Jeg vil at du skal vite at vi er mange som støtter deg i denne saken og som håper du har mot til å stå imot oljeindustrien på naturens vegne.

Jeg ber deg innstendig om å la klagene få oppsettende virkning, slik at de kan behandles grundig.

Mvh,

Amazonas brenner - Oppfølgingsaksjon

Merk: Denne aksjonen er nå noen uker gammel. E-post-utkastene refererer blant annet til "tirsdag", som ikke lengre gir mening. De bør derfor oppdateres før de eventuelt sendes.

Kjære Folkelobbyister,

vi aksjonerte for første gang fredag sist uke. Kravet vårt var at Norge måtte avstå fra å signere Mercosur-avtalen med Brasil, og sammen sendte vi ut nesten 700 e-poster, blant annet til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Mange har fått svar fra politikerne, hvilket viser at e-postene våre blir lest og gjør inntrykk. Takk til alle som bidro!

Sent fredag kveld signerte Norge likevel handelsavtalen med Mercosur. Men det har vært høylytte protester, og ikke bare fra naturvernere. I Klassekampen tirsdag uttalte politikere fra Venstre, Krf, Ap og Sp at de vurderer å stemme mot avtalen når den skal behandles i Stortinget. MDG, SV og Rødt har allerede bestemt seg for å stemme mot, og det kan dermed bli stortingsflertall mot avtalen.

Vi må påvirke de som er på vippen til å lande på riktig side, og følger derfor opp aksjonen fra forrige uke med en ny aksjon, denne gang rettet mot de fire politikerne som uttaler seg til Klassekampen.

I tråd med Folkelobbyens tanke om positiv oppbakking av politikere som tar riktige valg for miljø og klima, vil vi vise disse fire at vi støtter dem i arbeidet med å overbevise sine partier om å ta de nødvendige avgjørelsene som klimakampen krever av dem.

Siden fredag har vi også blitt dobbelt så mange: vi er nå 430 folkelobbyister. Tenk hvilken kraft Folkelobbyen kan få dersom vi blir tusenvis! Send info om Folkelobbyen til alle du kjenner som ønsker å gjøre mer for miljø og klima.

God aksjon.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

De fire politikerne er:

Ketil Kjenseth (V), leder av Energi- og miljøkomiteen,

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Ketil.Kjenseth@stortinget.no

Tore Storehaug (Krf), medlem i Energi- og miljøkomiteen

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Tore.Storehaug@stortinget.no

Åsmund Aukrust (Ap), medlem i Energi- og miljøkomiteen

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Asmund.Aukrust@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp), stortingsrepresentant

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Folkelobbyen.no

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Ketil Kjenseth ut:

Kjære Ketil Kjenseth,

jeg skriver for å takke deg for at du, i Klassekampen tirsdag, sier at Venstre vurderer å stemme mot ratifisering av Mercosur-avtalen.

Handelsavtalen er en viktig mulighet til å legge internasjonalt press på Bolsonaro-regjeringen. Vi kan ikke inngå en slik avtale så lenge den brasilianske regjeringen ser gjennom fingrene med at Amazonas avskoges og brennes. Norge må støtte Frankrike, Irland og andre EU-land som har vært tydelige overfor Brasil. Ingen Mercosur-avtale uten forsikringer for Amazonas!

Jeg håper du får med deg Venstre på å stemme mot ratifisering. Vi er mange som bryr oss om denne saken og som vil støtte dere som tar det riktige valget for klodens klima og miljø.

Mvh,

Amazonas brenner - Norge må reagere!

Merk: Denne aksjonen er nå flere uker gammel, og ikke lenrge aktuell. Se heller oppfølgingsaksjonen.

Oppdatering
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter at Norge nå har inngått handelsavtale med Brasil.

Det er uklart hvor mye det står om bevaring av regnskog i avtalen, men Røe Isaksen uttaler:

– Bærekraftig skogforvaltning er et viktig tema i avtalen. Den inneholder folkerettslige forpliktelser om å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Den inneholder også forpliktelser om å gjennomføre klimamålene i Parisavtalen, sier Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

SVs Audun Lysbakken varsler likevel omkamp når Stortinget møtes:

– Stortinget må stoppe denne avtalen. SV vil legge fram forslag om å si nei til avtalen med en gang Stortinget trer sammen. Det er umulig å støtte en avtale som ikke inneholder helt klare forpliktelser til å redde regnskogen, sier han til NTB.

Så hold oppe presset for bevaring av regnskogen!

Amazonas brenner.

Norge har nå en gylden mulighet til å påvirke den brasilianske regjeringen, som hittil har latt avskogingen øke med hele 278 prosent sammenlignet med i fjor. Vi i Folkelobbyen må derfor påvirke den norske regjeringen!

Neste uke skal Norge delta i forhandlinger med Brasil om handelsavtalen Mercosur. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i gårsdagens Klassekampen at at «handelsavtaler først og fremst er handelsavtaler» og at Norge «ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene». Dette står i grell kontrast til Frankrikes president Macron, som ved å true Brasil med å nekte å signere Mercosur allerede har lykkes med å få Bolsonaro til å forbli i Parisavtalen. Vi vet at avtalen er viktig for Brasil. Og vi vet at dette er en gylden mulighet til å tvinge frem skogbevaring som Bolsonaro ellers ikke vil gjennomføre.

Uten Amazonas er klimakampen tapt. Bolsonaro kommer ikke til å gjøre noe uten internasjonalt press.

Bli med å gjøre en forskjell i denne saken, ved å si din mening til politikerne på listen under.

Vi er allerede et par hundre medlemmer i Folkelobbyen. Det vil gjøre inntrykk på politikerne å få 200 e-poster om dette. Men tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! Spre derfor ordet om Folkelobbyen og denne kampanjen. Del på Facebook og lignende etter du har sendt mailene.

Takk for at du engasjerer deg!

Hilsen Folkelobbyen

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

De to viktigste er:

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: postmottak@nfd.dep.no

Konstituert statssekretær for næringsministeren Hannah Sumeja Atic

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: hsat@nfd.dep.no

Dernest er følgende politikere i posisjon til å påvirke:

Geir Pollestad, leder av Næringskomiteen på Stortinget

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: geir.pollestad@stortinget.no

Terje Aasland, Aps representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: terje.aasland@stortinget.no

André N. Skjelstad, Venstres representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: Andre-N.Skjelstad@stortinget.no

Torgeir Knag Fylkesnes, SVs representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: Torgeir-Knag.Fylkesnes@stortinget.no

Steinar Reiten, Krfs representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: Steinar.Reiten@stortinget.no

Morten Ørsal Johansen, FrPs representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: morten-orsal.johansen@stortinget.no

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til næringsministeren ut:

Kjære Torbjørn Røe Isaksen,

Amazonas brenner.

Etter at Jair Bolsonaro ble president har avskogingen tiltatt
dramatisk. Dette skaper tørke og dermed mulighet for gigantiske
skogbranner. Bare i juli i år ble 2254 kvadratkilometer regnskog hogd
ned. Dette er en øking på 278 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Dette må stanse! Dersom verdenssamfunnet ikke klarer å presse
Bolsonaro-regjeringen til effektive tiltak for å hindre videre
avskoging, så er klimakampen tapt.

Norge har nå en gylden mulighet til å påvirke Brasil. Den norske
regjeringen må avstå fra videre forhandlinger om Mercosur-avtalen
inntil Brasil har påvist at de tar kampen mot avskoging på største
alvor. Tydelige krav til bevaring av Amazonas må skrives inn i en
eventuell avtale.

Dette kan du, som næringsminister, påvirke. Jeg ber deg innstendig om å
handle. Det står om planetens fremtid.

Mvh,

Prinsipprogram for Folkelobbyen

Folkelobbyens formål er å påvirke norsk miljø- og klimapolitikk, og påse at den holder seg innenfor rammene som er definert av FNs bærekraftsmål 13 (inkl. Paris-avtalen) og Grunnloven § 112.

Folkelobbyen arbeider for å legge til rette slik at det skal være enklere å utøve politisk press i saker som berører følgende prinsipper:

Prinsippet om bærekraftig utvikling

Vår generasjon har et ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang til natur og miljøressurser som vi selv har. Grunnloven § 112 verner om dette prinsippet: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

I praksis betyr dette at blant annet utbygging av vindkraft og vannkraft ikke må gå på bekostning av viktige naturverdier. Det samme gjelder motorveiprosjekter som går på bekostning av matjord og naturmangfold, og som stimulerer til daglig bilkjøring som ikke er bærekraftig.

Føre-var-prinsippet

Når politiske vedtak har usikre miljøkonsekvenser, skal tvilen komme naturen til gode. Dette prinsippet har Norge i praksis forpliktet seg til gjennom Parisavtalen og 1,5 gradersmålet.

I praksis betyr dette at vi blant annet ikke bør lete etter mer fossil energi enn vi kan forbruke | for å nå dette målet.

Prinsippet om at forurenseren skal betale

Dette prinsippet ligger til grunn for de internasjonale forhandlingene om rettferdighet i spørsmål om kostnadsfordeling av klimatiltak. Miljøkostnader bør regnes med i alle beslutninger.

Dette betyr blant annet at fossil energi bør koste mye mer enn fornybar energi.

Mer om Folkelobbyen

Hva

Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk. Det er et lavterskeltilbud for folk som vil gjøre mer, men ikke vet hva. Målet er å presse frem politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnloven §112.

SDG13: Take urgent action to combat climate change and its impacts.
Goal 13 .:. Sustainable Development Knowledge Platform

§ 112: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Kongeriket Noregs grunnlov - E. Menneskerettar - Lovdata

Vi heter enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men grunnlaget for alle andre interesser.

Hvorfor

Klima- og miljøkrisen er akutt og krever umiddelbar handling. Norske politikere står i posisjon til å sette i gang de tiltakene som er nødvendige, men har hittil gjort for lite.

Vi kan ikke stå på sidelinjen og se livsgrunnlaget på jorden bli ødelagt, og går derfor sammen for å skape det presset som skal til for å få politikerne til å handle.

Dette presset kan skapes gjennom store demonstrasjoner og bevegelser som Klimaopprøret og Extinction Rebellion. Men presset kan også skapes ved å la menneskene bak politikken få vite hva vi synes om konkrete saker og vedtak.

Dette kalles gjerne lobbyvirksomhet, og er vanligvis forbeholdt de med mye penger eller store organisasjoner. Folkelobbyen fjerner barriæren og bringer lobbykraft til folket.

Det er også langt flere som er opptatt av klimaendringer enn som aktivt engasjerer seg i klimakampen. Folkelobbyen kan dermed fungere som lavterskelaktivisme for folk som ellers ikke ville blitt med på demonstrasjoner og annen aktivisme, og som en inngangsport til ytterligere engasjement.

Hvordan

I Folkelobbyen er det medlemmene som utøver presset, sammen og hver for seg.

Folkelobbyen vil senke terskelen for å ta direkte kontakt med politikere ved å gjøre medlemmene i lobbyen oppmerksomme på saker og vedtak som er særlig relevante for FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112, og ved å tipse om relevante politikere og hvordan de kan kontaktes.

Følgende scenario, hentet fra en kronikk av David Vogt i Bergens Tidende 18.02.2019, illustrerer prosessen:

Fra avmakt til motmakt

En torsdag for et par uker siden: Klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, tar til orde for en debatt om skattefradraget for oljeleting. Staten dekker i dag 78 prosent av utgiftene til oljeleting som går med underskudd.

Rundt 100 milliarder kroner har leterefusjonsordningen kostet siden den ble innført i 2005. Man skulle tro slikt fortjente en debatt, særlig i lys av at subsidier av fossil energi strider mot FNs bærekraftsmål, som Norge signerte på for bare få år siden. Men allerede på fredagen var debatten lagt død. Jonas Gahr Støre rykket ut for å «gjøre det veldig klart at Ap står bak dagens oljeskatteregime og har ingen planer om å endre det».

Hva skjedde egentlig her? Hva var grunnen til at Støre så kontant avfeide sin partifelle? Svaret fikk vi fra Hege Haukeland Liadal, oljepolitisk talsperson i Ap. Hun kunne fortelle at hun torsdagen hadde våknet til 101 tekstmeldinger og mailer fra rasende partifolk som hadde lest oppslaget med Espen Barth Eide. Reaksjonene må ha vært like sterke overfor Støre. I løpet av noen få timer hadde oljenæringen og deres støttespillere i fagbevegelsen og i næringslivet klart å kvele forsøket på debatt.
...
Tenk deg et annet scenario: Støre og de andre Ap-toppene våkner opp på torsdagen til 101 tekstmeldinger med heiarop i stedet for raseriutbrudd. Debatten ville neppe ha blitt avblåst. Tenk deg at politikere ble bombardert av mailer og telefoner hver gang de tok avgjørelser om klimapolitikk – skryt når de gjorde noe bra for klimaet, trusler om utmelding og velgerflukt når de sviktet klimaet. Er det noen som tviler på at vi da ville fått en langt sterkere klimapolitikk?

Folkelobbyen skal organisere en slik motkraft for klimaet når politikere er i ferd med å ta eller tar avgjørelser om klimapolitikk.

Gjennom å samle inn og videreformidle særlig relevante saker og vedtak og å foreslå aktuelle politikere som kan kontaktes vil Folkelobbyen radikalt senke terskelen til det enkelte medlem for å utøve press overfor politikere.

Slik samler samtidig Folkelobbyen sine medlemmer i en betydelig, distribuert pressgruppe for FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112.

Samtidig kan Folkelobbyen rekruttere til ytterligere aktivisme ved å formidle muligheter til å engasjere seg i konkrete saker, samt opplyse om andre former for aktivisme, som for eksempel forestående demonstrasjoner.

Lansering: Folkelobbyen

Hei, dette er Sveinung fra Folkelobbyen.

Vi lanserer i disse dager Folkelobbyen.no, som er første steg i arbeidet med å bygge en kollektiv, distribuert pressgruppe for å fremme politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112. Lobbyvirksomhet er vanligvis reservert for de med mye penger eller store organisasjoner. Folkelobbyen fjerner barriæren og bringer lobbykraft til folket.

Vi kaller oss enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men grunnlaget for alle andre interesser.

Se mer på folkelobbyen.no