Ja til grønn krisepakke!

Kjære Folkelobbyister,

I kjølvannet av tiltakene mot koronapandemien truer stillstand i markedet omstillingen til et grønnere samfunn. Da er det en fattig trøst at klimautslippene går kraftig ned på kort sikt.

Mandag 13. mars stilte alle partiene på Stortinget seg bak forslagene til den første runden med økonomiske krisetiltak. Torsdag 19. mars kom andre runde, med blant annet en kontroversiell milliardpakke til flyselskapene. Regjeringen lanserer også en tredje runde som skal motvirke de langsiktige konsekvensene av krisen.

I denne siste runden ligger det en gylden mulighet for å løse to problemer på én gang: ved å investere i grønn industri og teknologi kan vi både motvirke den økonomiske nedgangen, og fremskynde omstillingen til et bærekraftig samfunn.

SVs Kari Elisabeth Kaski fortjener ros for å ha foreslått en grønn krisepakke, og Aps Espen Barth Eide bør få støtte når han går foran med et godt eksempel for resten av Ap.

Nå er det viktig at regjeringen også ser den muligheten krisen gir til omstilling, og at de andre, store opposisjonspartiene følger opp. Folkelobbyen vil derfor oppmuntre finansminister Jan Tore Sanner (H), samt Siv Jensen (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp), til benytte sjansen og ta et ordentlig krafttak for klimaet.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jan Tore Sanner (H), finansminister:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Jan-Tore.Sanner@fin.dep.no

Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Kari-Elisabeth.Kaski@stortinget.no

Espen Barth Eide, Aps energipolitiske talsperson:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Espen.Barth.Eide@stortinget.no

Siv Jensen, partileder i FrP:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Siv.Jensen@stortinget.no

Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Sp:

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Trygve-Slagsvold.Vedum@stortinget.no

God aksjon.

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket!


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts