Stans utlysning av nye letelisenser!

Stans utlysning av nye letelisenser!

Kjære folkelobbyister,

den 30. mars foreslo Olje- og energidepartementet å lyse ut 36 nye blokker til oljeleting i Norskehavet. Dette er uforenelig med Norges forpliktelser etter Parisavtalen. Dersom det finnes olje i disse områdene, vil det kunne åpne for produksjon i lang tid fremover, og lenge etter at Norge og verden må ha sluttet med fossil energiproduksjon.

For å nå klimamålene må man la 2/3 av allerede oppdagede oljeressurser forbli i bakken.

Det er derfor uansvarlig å lete etter mer olje.

I en pressemelding fra departementet heter det: «Å videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder for å gi næringen tilgang på nye leteareal er en bærebjelke i regjeringens politikk.»

Denne «bærebjelken» må vi sage over! For å lykkes med det trengs et massivt press på regjeringen. Her må ALLE bidra.

I tillegg til å aksjonere vil vi derfor sterkt oppfordre deg til å videresende denne e-posten til venner og bekjente som er opptatt av klima og miljø — forsøk å få dem med på aksjonen og som medlemmer i Folkelobbyen!

Bli med å sende e-post til olje- og energiminister Tina Bru, samt regjeringspartienes medlemmer i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Tina Bru (H), Olje- og energiminister:
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: postmottak@oed.dep.no

Medlemmer i Energi- og miljøkomiteen fra regjeringspartiene:

Ketil Kjenseth (V):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: ketil.kjenseth@stortinget.no

Stefan Heggelund (H):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: stefan.heggelund@stortinget.no

Liv Kari Eskeland (H):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: liv.kari.eskeland@stortinget.no

Aase Simonsen (H):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: aase.simonsen@stortinget.no

Tore Storehaug (Krf):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: tore.storehaug@stortinget.no

Lene Westgaard-Halle (H):
Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og send til: lene.westgaard-halle@stortinget.no

God aksjon.
Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser e-posten til Tina Bru ut:

Emne: Stans utlysning av nye letelisenser!

Kjære Tina Bru,

For å nå klimamålene må vi la 2/3 av allerede oppdagede oljeressurser forbli i bakken. Da er det uansvarlig av regjeringen å lyse ut 36 nye blokker til oljeleting i Norskehavet. Nye oljefunn vil gi produksjon lenge etter at Norge og verden må ha sluttet med fossil energiproduksjon.

Regjeringen burde heller fremme forslag om en internasjonal avtale om å slutte å lete etter nye felter som uansett ikke kan utvinnes, og så ta initiativ til at oljeproduserende land blir enige om hvordan den tredjedelen av oppdagede ressurser som det er forsvarlig å ta ut skal fordeles.

Mer oljeleting er det siste verden trenger nå. Som folkevalgt har du et stort ansvar for nåværende og fremtidige generasjoner—ta det ansvaret og vend verden bort fra fossil energiproduksjon.

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts