Stopp det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid!

Kjære folkelobbyister,

Hordfast er et gigantisk veiprosjekt, og “truleg det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid” ifølge Fylkesmannen i Vestland.

Hordfast vil i byggefasen alene stå for 12 millioner tonn CO2-utslipp. Det tilsvarer 2,2 millioner turer rundt jorden med fossilbil.

220 kvadratkilometer natur vil bli skadet. Rødlistede arter vil bli ytterligere truet. I tillegg vil Hordfast for alltid stimulere til en ikke-bærekraftig økning i privatbilismen.

En sentral del av prosjektet er en firefelts motorvei over øyen Reksteren i Tysnes kommune, som vil ødelegge en sjelden regnskog av internasjonal verdi.

Samtidig som staten bruker milliarder på å verne regnskog i tropiske strøk, planlegger den altså å legge motorvei over egen regnskog—stikk i strid med alle våre nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Alt dette gjøres for å legge til rette for mer langpendling med personbil. Hordfast er nøyaktig det motsatte av det vi trenger for å få ned klimagassutslippene i Norge.

Heldigvis har lokalpolitikerne på vestlandet begynt å vende prosjektet ryggen.

Sist ut er Fylkesutvalget i Vestland, som ikke lengre vil prioritere penger til Hordfast. Endelig avstemming skjer 12. mai.

Det er sterke krefter som vil ha Hordfast, koste hva det koste vil, og som nå presser på for å få fylkespolitikerne til å ombestemme seg før avstemmingen.

Vi må mobilisere folkelig motkraft for å vise at vi er mange som støtter fylkespolitikerne i å prioritere regnskog fremfor motorvei.

Bli med å støtt fylkespolitikerne: ja til regnskog, nei til Hordfast!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Gruppeledere for partiene på Fylkestinget:

Arbeiderpartiet: Anne Gine Hestetun,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: ag.hestetun@gmail.com

Høyre: Silja Ekeland Bjørkly,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: silja.bjorkly@gmail.com

Senterpartiet: Aleksander Øren Heen,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Aleksander.Heen@sfj.no

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: Nils Haugland,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: niha@statsbygg.no

Fremskrittspartiet: Terje Søviknes,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: tes@os-ho.kommune.no

Miljøpartiet De Grønne: Natalia Golis,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: natalia.antonia.golis@vlfk.no

Sosialistisk Venstreparti: Marthe Hammer,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: mchammer@online.no

Kristelig Folkeparti: Trude Brosvik,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: trude.brosvik@vlfk.no

Venstre: Gunhild Berge Stang,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Gunhild.Berge.Stang@sfj.no

Rødt: Jeanette Syversen,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: Jeanettesyversen2019@gmail.com

Pensjonistpartiet: Kurt Johnny Hæggernæs,

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og send til: kurt.heggernes@online.no

God aksjon!
Folkelobbyen
—Lobbykraft til folket

PS. Slik ser e-posten til politikerne ut:

Emne: Stem for Fylkesutvalgets NTP-prioriteringer!

Kjære NAVN ETTERNAVN,

Drømmen om en fergefri E39 kan fort bli et mareritt for folk og natur ved Bjørnafjorden.

Som du sikkert vet innebærer Hordfast en flerdobling av persontrafikk, nedbygging av rike naturområder og store klimautslipp. På alle disse punktene går prosjektet mot vedtatt nasjonal politikk.

Jeg vil berømme flertallet i Fylkesutvalget for de hovedprioriteringene som er gjort i høringsuttalelsen til ny Nasjonal Transportplan, der økt sikkerhet for liv og helse prioriteres. Det er viktig at Hordfast verken som helhet, eller i mindre deler, er nevnt i høringsuttalelsen.

Jeg håper inderlig at PARTI vil stemme for en innstilling i tråd med dette i Fylkestinget den 12. mai!

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts