Feriehilsen til politikerne: Det haster med grønn omstilling!

Kjære Folkelobbyister,

Koronakrisen ga klimaet et kortvarig pusterom, med så mye som 17% reduksjon i globale utslipp i april i år. Nå stiger utslippene igjen, og nærmer seg nivået fra før krisen.

Det haster derfor mer enn noensinne å snu utviklingen.

Lederen for Det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, uttaler til The Guardian at verden har seks - 6! - måneder på å redde klimaet. Slike tidsfrister kan alltids diskuteres, men det er udiskutabelt at de valgene politikerne fatter nå avgjør om vi returnerer til «business as usual», eller om vi tar inn på en ny og grønnere vei. Velger politikerne det første, styrer vi mot katastrofale klimaendringer. Velger politikerne det siste, er det ennå håp om å snu utviklingen.

En meningsmåling utført av Opinion i juni viser at halvparten av nordmenn er villige til å gjennomføre like inngripende tiltak for å redde klimaet som under koronakrisen. Folk flest skjønner at klimakrisen er vår tids største krise, og ønsker handling deretter.

Vi er snart 600 medlemmer i Folkelobbyen, som sammen kan sende et kraftfullt signal til de parlamentariske lederne på Stortinget. Vi kan formidle at vi, vanlige privatpersoner, ønsker at de skal ta i bruk langt kraftigere midler enn i dag for å omstille Norge til et bærekraftig samfunn.

Vi skal gi dem politisk ryggdekning til å ta de nødvendige, og noen ganger upopulære, valgene for klimaet!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn (inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt). Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jonas Gahr Støre (Ap)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Jonas-Gahr.Store@stortinget.no

Trond Helleland (H)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: trond.helleland@stortinget.no

Siv Jensen (Frp)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: siv.jensen@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Audun Lysbakken (SV)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: audun.lysbakken@stortinget.no

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no

Terje Breivik (V)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Terje.Breivik@stortinget.no

Une Bastholm (MDG)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: une-aina.bastholm@stortinget.no

Bjørnar Moxnes (R)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: bjornar.moxnes@stortinget.no

Ulf Leirstein (uavhengig representant)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: ulf.leirstein@stortinget.no

God aksjon! Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Emne: Feriehilsen: det haster med grønn omstilling.

Kjære Jonas Gahr Støre,

Lederen for Det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, uttaler til The Guardian at verden har seks - 6! - måneder på å redde klimaet.

Slike tidsfrister kan alltids diskuteres. Men én ting er udiskutabelt: de valgene dere politikere tar nå avgjør om vi returnerer til «business as usual» etter koronakrisen, eller om vi tar inn på en ny og grønnere vei. Velger dere det første, styrer vi mot katastrofale klimaendringer. Velger dere det siste, er det håp om å snu utviklingen.

En meningsmåling utført av Opinion i juni viser at halvparten av nordmenn er villige til å gjennomføre like inngripende tiltak for å redde klimaet som under koronakrisen. Folk flest skjønner at klimakrisen er vår tids største krise, og ønsker handling deretter.

Vit at du har folket med deg dersom du tar det ansvaret som påhviler deg: Tenk klima og grønn omstilling i alle beslutninger du tar, og ta til orde for en betydelig mer kraftfull klimapolitikk enn den vi har gjennomført i Norge hittil!

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts