Følg rådene fra Klimaomstillingsutvalget!

Følg rådene fra klimaomstillingsutvalget!

Klimaomstillingsutvalget har levert en rapport som viser hvordan Norge kan bli et nullutslippsamfunn innen 2050. Utvalget kommer med en rekke anbefalinger til blant annet sirkulærøkonomi og hydrogenproduksjon, men det er særlig utvalgets anbefalinger til petroleumspolitikken som haster om politikerne ikke skal binde oss til ulønnsomme oljeinvesteringer i overskuelig fremtid.

Rapporten er bygget på et scenario der vi når målene i Paris-avtalen, og der inntektene fra fossilindustrien derfor går kraftig ned. Ut fra dette foreslår utvalget tre konkrete tiltak for petroleumspolitikken som kan iverksettes i dag for å bidra til at Norge klarer omstillingen til et samfunn som er både miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig:

  • Begrense utdeling av nye lisenser
  • Innføre stresstesting av klimarisiko for plan for utbygging og drift (PUD)
  • Utforme en nøytral petroleumsskatt

Bli med å sende e-post til de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget med oppfordring om at de iverksetter konkrete politiske tiltak i tråd med Klimaomstillingsutvalgets anbefalinger!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jonas Gahr Støre (Ap)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Jonas-Gahr.Store@stortinget.no

Trond Helleland (H)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Trond.Helleland@stortinget.no

Siv Jensen (Frp)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Siv.Jensen@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp) 

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Audun Lysbakken (SV) 

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Audun.Lysbakken@stortinget.no

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no

Terje Breivik (V)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Terje.Breivik@stortinget.no

Une Bastholm (MDG)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: une-aina.bastholm@stortinget.no

Bjørnar Moxnes (R)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: bjornar.moxnes@stortinget.no

Ulf Leirstein (uavhengig representant)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: ulf.leirstein@stortinget.no

God aksjon!

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Kjære Jonas Gahr Støre,

Klimaomstillingsutvalget har nylig lagt fram en rapport som viser hvordan vi kan nå nullutslippsamfunnet uten for høy risiko. Utvalget kommer med en rekke anbefalinger til blant annet sirkulærøkonomi og hydrogenproduksjon, men det er særlig utvalgets anbefalinger til petroleumspolitikken som haster om dere politikere ikke skal binde oss til ulønnsomme oljeinvesteringer i overskuelig fremtid.

Dere må:

  • Begrense utdeling av nye lisenser
  • Innføre stresstesting av klimarisiko for plan for utbygging og drift (PUD)
  • Utforme en nøytral petroleumsskatt

Nå forventer jeg handling!

Ap må gå sammen med de andre partiene på Stortinget om å vedta konkrete tiltak i tråd med anbefalingene i Klimaomstillingsutvalgets rapport.

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts