Krev nytt regelverk for utregning av klimakostnader!

Vi trenger et nytt regelverk for å regne ut klimakostnaden ved store byggeprosjekter

Regjeringen, Statens Vegvesen og lobbyorganisasjonen Hordfast AS har solgt inn motorveiprosjektet «Fergefri E39» som et klimatiltak. Beviset har vært klimaregnestykker utformet av Vegvesenet i tråd med gjeldende regelverk.

Nå har Vegvesenet måtte regne på nytt, og dermed gikk prosjektet fra klimatiltak til utslippskatastrofe.

Denne saken viser makten i regnestykkene, og dermed hvor viktig det er at de gjøres riktig.

Bli med og krev et nytt regelverk for utregningen av klima- og miljøpåvirkningen av store byggeprosjekter!

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn, inkludert aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan se hvor mange e-poster som blir sendt. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

Husk å signere!

Jonas Gahr Støre (Ap)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Jonas-Gahr.Store@stortinget.no

Trond Helleland (H)

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: Trond.Helleland@stortinget.no

Siv Jensen (Frp)

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: Siv.Jensen@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp) 

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Audun Lysbakken (SV) 

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: Audun.Lysbakken@stortinget.no

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no

Terje Breivik (V)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: Terje.Breivik@stortinget.no

Une Bastholm (MDG)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: une-aina.bastholm@stortinget.no

Bjørnar Moxnes (R)

Ferdig utfylt e-post her.
Eller skriv din egen og sendt til til: bjornar.moxnes@stortinget.no

Ulf Leirstein (uavhengig representant)

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen og sendt til til: ulf.leirstein@stortinget.no

God aksjon!

Folkelobbyen

—Lobbykraft til folket

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Jonas Gahr Støre ut:

Kjære Jonas Gahr Støre,

  1. oktober ga samferdselsminister Knut Arild Hareide beskjed til Statens vegvesen og Nye veier om at de måtte regne ut klima- og miljøpåvirkningen av Fergefri E39 på nytt.

Resultatet, som ble lagt frem 1. desember, er slående: med realistiske antagelser om el-ferger forsvinner hele den forventede klimaeffekten og erstattes med enorme utslipp i byggefasen samt betydelig økte utslipp de neste 30 årene.

Noen av de største utslippene i byggefasen kommer fra nedbygging av myr, et utslipp det til nå ikke har vært krav om at skal regnes med.

Her trengs det åpenbart et nytt regelverk for utregning av klimapåvirkningen av store byggeprosjekter.

Én ting er de enorme utslippene av CO2 som følge av disse veiprosjektene, en annen og like viktig er tapet de vil medføre av naturmangfold og uerstattelige naturtyper Norge er internasjonalt forpliktet til å ivareta, som regnskogen på Reksteren.

Dette handler også om mer enn E39. Utslipp fra myrer og mark og tap av naturmangfold må tas med i beregningen og gis den vekten det fortjener i alle nye byggeprosjekter, enten det dreier seg om veier, vindkraft eller bolig- og hyttefelt.

Jeg ber deg og ditt parti om å ta til orde for et regelverk som gir oss et riktig bilde av klima- og miljøkostnadene ved nye, store byggeprosjekter.

Vennlig hilsen,


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen
All posts